Det rette hosianna

De som har sett og innsett at de er små, hjelpeløse og fortapte i seg selv, de som har kjent og erkjent at de er skyldige etter Guds hellige lov og fortjener den evige fortapelse, de som har hørt evangeliets kall og tatt sin tilflukt til ham som døde for oss på korset – de er Guds folk. De er Jesu venner – disse er det som gir ham den rette hyllest.

Det rette «hosianna» kommer fra fortapte syndere som vender seg til Jesus med bønn om nåde. Den synder som omvender seg og stammer sitt «frels meg, Herre» til Jesus, han ærer ham, slik Jesus selv gjerne vil se det.

Hører du til dem som ved omvendelse og tro har gått igjennom den trange port og hører Jesus til, så hører du til den flokken som gir ham den rette ære. Det er dette «frels meg» han først og fremst venter på, at du går til ham, bekjenner dine synder for ham og setter alt ditt håp om frelse og evig liv til ham.

Da hører du ham til, og skal få leve til ære for ham.

Fra «Ordet om korset», Lunde forlag, 1973