Bibelsk forkynnelse

Den kristne forkynnelse er et budskap. Den er ikke alminnelige betraktninger, tanker om Gud og vårt forhold til ham. Den er et budskap – fra Herren selv.

Forkynneren er en budbærer. Budskapet er fra Gud selv. Det er han som har gitt forkynneren både oppdraget og innholdet av det som skal bæres fram.

Her taler jeg ut fra den faste overbevisning at Bibelen er Guds Ord, gitt oss av Guds profeter og apostler, som er Guds inspirerte vitner; dette er deres autoritet. Hviler ikke forkynnelsen på denne overbevisning, er den ikke bibelsk.