Marcus Söderberg

Dersom vi bekjenner

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1Joh 1:9 En kniv kan brukes på to helt forskjellige måter. Den kan nyttes til noe godt eller til å utføre noe ondt. Det er ikke knivens feil dersom noen myrder et annet menneske …

Dersom vi bekjenner Les mer »

Det beste legemidlet

«Og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Mat 24:12 Tenk deg en lege som kommer til en by. Byen har blitt rammet av en sykdom som leder til døden. Men innbyggerne vet ikke at de er så syke. Legen har med seg botemidlet mot deres dødelige sykdom, for han …

Det beste legemidlet Les mer »

Du er fri!

«Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt …

Du er fri! Les mer »

Løp med tålmodighet!

«Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg?» Joh 18:11b Kalken fra FaderenDette verset kaster et særlig lys over frelsesverket. Det er dypest sett ikke falske venner, jødene eller romerne som plager og korsfester Jesus, men Faderen. Vi leser noe av det samme hos profeten Jesaja: «Vi fór alle vill som får, vi …

Løp med tålmodighet! Les mer »

Av tro – til tro

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17 I evangeliet åpenbarer Gud sitt …

Av tro – til tro Les mer »

Det hvitner mot høsten

Det hvitner mot høsten Du som er eldre enn meg har sikkert minner fra tidligere tider da vekkelsene gikk over landet, og da kirkelederne var rettroende og møtte liberalteologi og villfarelse med makt og stor myndighet. Da var det virkelig vekkelse. Så kommer motløsheten så lett, kanskje mest hos deg som forkynner Guds ord. Forsamlingene …

Det hvitner mot høsten Les mer »