Erling Ruud

Kom til Jesus!

Ungdomsstykke av Erling RuudSom syvårsgammel gutt holdt jeg en gang på å drukne. To ganger hadde jeg vært helt til bunns. På vei opp gjennom vannet var jeg plutselig klar over at hvis jeg ikke ble reddet nå, kom jeg til å bli der og dø. Jeg hadde ingen tro på å bli reddet. Men …

Kom til Jesus! Les mer »

Arbeidsledig

Ungdomsstykke av Erling RuudEn ung mann ble arbeidsledig. I flere måneder var han uten fortjeneste. Foreldrene hadde svært lite. For ikke å være til alt for stor byrde for dem, tilbrakte han mange dager til sengs. «Jeg sover så mye jeg kan, så sparer jeg både mat og klær», sa han til seg selv. Det …

Arbeidsledig Les mer »

Seieren bak fronten

Seieren bak fronten Ungdomsstykke av Erling Ruud Det er krig. Kong Amalek har angrepet Israel med en stor krigsmakt. Moses gir Josva befaling om å velge seg krigere og gå til kamp mot hedningekongen. Og så raser slaget frem og tilbake ved fronten inntil Josva seirer henimot kvelden. Bak fronten er det også kamp. Der …

Seieren bak fronten Les mer »

Tempelbygger

Tempelbygger Ungdomsstykke av Erling Ruud En mann gikk for å se på et stort kirkebygg. Mens han vandret der mellom stillaser og halvferdige murer, gav han seg i snakk med arbeiderne. Han så en som arbeidet med en stor steinblokk og spurte hva han holdt på med. «Jeg hugger stein», svarte han bare. Litt seinere …

Tempelbygger Les mer »

Uten gjerninger

Uten gjerninger Ungdomsstykke av Erling Ruud En indianer var blitt en kristen. Like etter sin omvendelse fikk han dette spørsmålet: «Hva gjorde du for å bli frelst?» Indianeren tenkte seg om lenge. Så bøyde han seg ned og samlet sammen en del vissent løv og la det i en ring. Deretter tok han en liten …

Uten gjerninger Les mer »

Vår tunge

Vår tunge Av Erling Ruud En mann lå for døden. Han hadde levd ensomt de siste årene. Dobbelt ensom og bitter fordi det var noen som hadde spredd et dårlig rykte om ham. Folk trodde på ryktet, og mange viste åpent at de regnet ham for et dårlig menneske. Da det ble kjent at han …

Vår tunge Les mer »

Født til seier

Født til seier Av Erling Ruud En kristen er en som seirer. I Johannes Åpenbaring kalles alle de frelste: De som seirer. Ved omvendelsen fødes en seierherre. Og beviset på at vi er født av Gud, ligger i at vi seirer, «for alt det som er født av Gud, seirer over verden» (1Joh 5:4). Derfor …

Født til seier Les mer »

Et nytt hjerte

Et nytt hjerte En kirkeklokke var kjent for sin rene, vakre klang. En dag kom det en sprekk i malmen. Straks mistet klokken sin fine tone. Den var helt ubrukelig til å kalle folk til kirken. En mann påtok seg å reparere den. Han loddet omhyggelig sprekken igjen. Men det klang allikevel ikke så klart …

Et nytt hjerte Les mer »

I mørket

I mørket Av Erling Ruud Til en fangeleir kom det et brev om at en av krigsfangene var benådet. I brevet sto det også at fangen burde få en eller annen straff før benådningen trådte i kraft. På benådningsdagen kommer to voktere inn til fangen, binder hendene sammen på ryggen, løser fotlenkene og legger et …

I mørket Les mer »