Født til seier

Født til seier

Av Erling Ruud

En kristen er en som seirer. I Johannes Åpenbaring kalles alle de frelste: De som seirer. Ved omvendelsen fødes en seierherre. Og beviset på at vi er født av Gud, ligger i at vi seirer, «for alt det som er født av Gud, seirer over verden» (1Joh 5:4).

Derfor fødes en kristen til kamp. Seier kan det jo bare tales om der det er kamp. Og kampen gjelder verden. Gud stiller oss i frontstilling til verden.

Har du fått satan til fiende, og kjenner du at han på alle vis prøver å friste deg og lenkebinde deg, er du kommet inn i Kristi kamp. For satan er denne verdens fyrste, og kampen mot hans fristelser var Jesu første skritt på seierens vei for oss.

Er du begynt å kjenne – selv om det bare er av og til – at du hater synden og alt det onde og urene omkring deg, er seierens liv begynt i deg.

Og er du kommet dit, at du har møtt din største fiende i ditt eget delte, onde, urene og selvgode hjerte, er du allerede kommet langt i kampen. For da kjenner du fienden.

Du skal aldri mangle kraft til seier i denne kampen, hvis du bare daglig tar åpen frontstilling mot verden. For kampen mot verden er Kristi kamp. Og Kristus har allerede vunnet seier over denne verdens fyrste. På korset!

Fra andaktsboken «I lyset»,

Lutherstiftelsens forlag, 1939