Tempelbygger

Tempelbygger

Ungdomsstykke av Erling Ruud

En mann gikk for å se på et stort kirkebygg. Mens han vandret der mellom stillaser og halvferdige murer, gav han seg i snakk med arbeiderne. Han så en som arbeidet med en stor steinblokk og spurte hva han holdt på med. «Jeg hugger stein», svarte han bare. Litt seinere spurte han en av de andre. «Å, jeg arbeider her for 100 kroner timen», var hans svar. Før mannen gikk, spurte han også en tredje arbeider om hva han gjorde der. «Jeg bygger et tempel», sa han stillferdig. – Det svaret glemte mannen aldri.

Også for oss har det en avgjørende betydning hvordan vi ser på vårt daglige arbeid. Ingen er i tvil om at han som betraktet seg som tempelbygger la størst flid og nøyaktighet i arbeidet. – En kristen er en tempelbygger. For ham er alt arbeid en gudstjeneste, selv det minst betydningsfulle og mest ensformige. Gud vil at vi skal ære ham i alt det vi gjør. Ditt arbeid i dag kan bli et tempel for Guds ære.

Like sikkert som et liv i ugudelighet og synd, et fritt og uhemmet liv, bryter ned legeme og sjel, like sikkert vil vi ved dyktighet i vårt arbeid, ved å øve oss i troskap mot Gud i dagliglivets små oppgaver, ved å kjempe mot det onde og sette vilje og evner inn på å tjene og ære Gud, være med å bygge opp et tempel av vårt legeme. Vår lydighet mot Guds vilje danner hjerte og sinn til Guds velbehag og renser legeme og sjel til en skikket bolig for vår herre og frelser. «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere» (1Kor 3:16-17).