Et nytt hjerte


Et nytt hjerte

En kirkeklokke var kjent for sin rene, vakre klang. En dag kom det en sprekk i malmen. Straks mistet klokken sin fine tone. Den var helt ubrukelig til å kalle folk til kirken. En mann påtok seg å reparere den. Han loddet omhyggelig sprekken igjen. Men det klang allikevel ikke så klart og rent som før. Da sendte de bud til han som hadde laget klokken. Han så på den og sa: «Her er det bare ett å gjøre. Klokken må støpes om». Så tok de den ned, smeltet hele klokken og støpte den på ny. Da kom den rene, vakre klangen tilbake.

Det var klangen som røpet feilen i kirkeklokken. Det er gjerne klangen som røper feilen ved deg og meg også. Er det kommet en feil i hjerteforholdet til Gud, slik at det er brist i lydigheten, svikt og fusk i livet, høres det straks på klangen. Gud hører det først. Enten tier bønnens tone helt, eller det blir bare en masse tilvante ord uten at hjerte og vilje er med. Gud hører det straks. Menneskene hører det også. Harde, stygge, ubeherskede, sårende ord kommer fra hjerter som har fått en brist. Den kan være liten den bristen, men klangen røper den.

For den som har det slik, er det bare én hjelp. Gå til han som er hjertekjenneren. Bekjenn hjertets skjulte synd for ham. Så skal han gi deg et nytt hjerte. Be Davids bønn fra Salme 51:12: «Gud skap i meg et rent hjerte»!

Erling Ruud

Fra ungdomsandaktsboken: «I lyset», Lutherstiftelsens forlag, Oslo, 1939