Ragnar Opstad

Janette til minne

Janette til minne Av Ragnar Opstad Den næraste familie, ein del vener og enkelte andre fekk dette minneskrivet den gongen det vart nedteikna i 1981. Når vi no har teke det fram på nytt, er det fordi vi tykkjer Janette etterlet seg eit fint vitnesbyrd om sin frelsar. Kanskje det kunne vera ei påminning og …

Janette til minne Les mer »

Død eller levande tru

Død eller levande tru Av Ragnar Opstad «Vart ikkje Abraham, far vår, rettferdiggjord av gjerningar då han ofra Isak, son sin, på altaret?» Jak 2:21 Ta gjerne tid til å lesa heile avsnittet (2:14-26) før du les vidare. Vi kan stilla eit motspørsmål: Vart ikkje Abraham frelst av berre nåde? Jau, han vart frelst av …

Død eller levande tru Les mer »

Tankar om forkynninga

Tankar om forkynninga Av Ragnar Opstad Ein forkynnar må tala det Guds ord som han får å gå med, uavhengig av om tilhøyrarane likar det eller ikkje. Forkynninga sist i 1950-åra og utover Det som serprega ein del av forkynninga på den tida, var at ho var ransakande, «dødande» og frigjerande. Det var åndsmakt i …

Tankar om forkynninga Les mer »

Ofringa av Isak

Ofringa av Isak Av Ragnar Opstad «Ei tid etter hende det at Gud sette Abraham på prøve. Han sa til han: Abraham! Og han svara: Ja, her er eg. Då sa han: Tak no sonen din, den einaste du har, han som du har så kjær, Isak. Drag til Moria-landet. Der skal du ofra han …

Ofringa av Isak Les mer »

I sjelesorg hos Jesus

I sjelesorg hos Jesus Av Ragnar Opstad «Då dei hadde halde måltid, seier Jesus til Simon Peter: Simon Johannesson, elskar du meg meir enn desse? Peter seier til han: Ja, Herre, du veit eg held av deg. Jesus seier til han: Fød lamma mine! Han seier til han andre gongen: Simon Johannesson, elskar du meg? …

I sjelesorg hos Jesus Les mer »

Den frelsande trua

Den frelsande trua Av Ragnar Opstad «Då han gjekk inn i ein landsby, kom det ti spedalske menn imot han. Dei vart ståande langt unna og ropa med høg røyst: Jesus, Meister! Miskunna deg over oss! Han såg dei og sa til dei: Gå av stad og stig fram for prestane! Då hende det at …

Den frelsande trua Les mer »

Blodet og surdeigen

Blodet og surdeigenAv Ragnar Opstad «Blodet på dei husa de er i, skal vera til eit teikn for dykk. Når eg ser blodet, vil eg gå forbi dykk. Ikkje eit einaste drepande slag skal råka dykk når eg slår Egyptarlandet.» «I sju dagar skal de eta usyrt brød. Straks på den fyrste dagen skal de …

Blodet og surdeigen Les mer »