Karl Notøy

Forførelse

ForførelseAv Karl Notøy Vi lever i forførelsens tid. Guds ord har ikke lenger autoritet; – og det langt inn i de kristnes rekker! Guds ord blir tolket slik det passer, og Bibelen blir tatt til inntekt for verdslighet og utskeielser. Forskjellen mellom Guds folk og verden blir visket ut. «Har du lyst så har du …

Forførelse Les mer »

Den kristne forsamling

Den kristne forsamlingAv Karl Notøy Hvorfor går vi på møter? Er det av gammel vane? Eller er for å være tilstede på et profesjonelt opplegg der den enkelte får utfolde sine evner, – der de overgår hverandre i prestasjoner? Og etter møtet sier alle at dette var virkelig fulltreff! – Å hvor dyktig han var! …

Den kristne forsamling Les mer »

Det kristne menneskesyn

Det kristne menneskesynAv Karl Notøy I Bibelen fortelles det at et menneske har stor verdi. «Du har gjord det lite ringere enn Gud.» (Sal 8:6) Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor er det ikke mennesket et høytstående dyr. Nei mennesket har en udødelig sjel, og er en evighetsvandrer, skapt til å leve i fellesskap …

Det kristne menneskesyn Les mer »

Det hellige samfunn

Det finnes etter Bibelen bare én Guds menighet, og den er sammensatt av frelste syndere i alle aldre. Det er ikke én menighet bare av unge mennesker, og en annen av bare eldre. De yngre og eldre utfyller hverandre. De unge trenger de eldres erfaring og tilrettesettelse, mens de eldre trenger de unges pågangsmot. En …

Det hellige samfunn Les mer »