Karl Notøy

Det kristne menneskesyn

Det kristne menneskesynAv Karl Notøy I Bibelen fortelles det at et menneske har stor verdi. «Du har gjord det lite ringere enn Gud.» (Sal 8:6) Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor er det ikke mennesket et høytstående dyr. Nei mennesket har en udødelig sjel, og er en evighetsvandrer, skapt til å leve i fellesskap …

Det kristne menneskesyn Les mer »

Det hellige samfunn

Det finnes etter Bibelen bare én Guds menighet, og den er sammensatt av frelste syndere i alle aldre. Det er ikke én menighet bare av unge mennesker, og en annen av bare eldre. De yngre og eldre utfyller hverandre. De unge trenger de eldres erfaring og tilrettesettelse, mens de eldre trenger de unges pågangsmot. En …

Det hellige samfunn Les mer »