Når motgangen kommer

Når motgangen kommer …
Av Karl Notøy

På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, …
Pred 7:14a

Som mennesker må vi regne med både motgang og medgang. Som kristne må vi ikke tro at vi kan bli spart for problemer, motgang eller tunge dager. Enkelte forkynner at en kristen bare skal oppleve velstand og gode dager. Men det sier ikke Bibelen. Løftene om at Jesus er med alle dager står fast. Matt 28:20.

Det er lett å være ved godt mot når livet smiler mot oss. Men når problemene står i kø, er det lett for at mismotet siger innover oss. Men vi skal tenke at Gud også har gjort den onde dag. Og alt skal tjene til gode for dem som elsker Gud. Rom 8:28. Gud sender onde dager for att vi ikke skal regne med vår egen kraft, for at vi skal få se at vi ikke klarer oss selv. Kanskje vi på den onde dag ser bedre at vi ikke klarer oss selv? – at vi gjennom motgang blir gjort mer avhengig av Ham.

Jesus vet hva det vil si å være et menneske. For han er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Bibelen taler også om en prøvet tro som er mer verdifull enn gull.

Mange sier: «Bli en kristen så blir du lykkelig!» Men hva er lykken i livet? Er det å nyte livet? Er det å forbruke mest mulig? Nei salig er den som eier fred med Gud! Han ser best hva som gagner sitt barn. «Hva du tar og hva du giver, samme Fader du forbliver.»

Hvem har lovet en kristen bare «dans på roser». Nei vi må regne med lutringens timer. Bibelen oppfordrer oss til å ta vårt kors opp og følge etter Jesus. Luk 9:23. Motgangens tid kan for en kristen være modningen tid. Og i den gamle kirkebønnen het det: «Du oppdrar oss med kors og trengsel for ditt rike.» Det er nettopp i trengselen vi får gå i Guds skole, der får han gjort oss avhengig av seg.

La oss være med godt mot mår Gud fører oss inn i lutringstider. Vi må huske hvor lenge Israelsfolket måtte vandre i ødemarka før de fikk komme inn i det lovede land. Det kan mange ganger synes at Gud har veldig god tid, sett fra ett menneskes synspunkt. Det er fordi vi ser de fra den timelig synsvinkel, mens Gud ser det fra den evige synsvinkel. Vi vil helst ha det behagelig i denne verden, mens Gud er opptatt med vårt evige ve og vel.

Gud har gjort alt for at vi skal nå himmel og salighet. Og lovnaden gjelder: «Som din dager er, skal din styrke være!»5M 33:25 Om vandringa blir tung eller lett, og om foten mange ganger blir sår; – hva betyr vel det, bare vi når det salige hjem!