Det hellige samfunn

Det finnes etter Bibelen bare én Guds menighet, og den er sammensatt av frelste syndere i alle aldre. Det er ikke én menighet bare av unge mennesker, og en annen av bare eldre. De yngre og eldre utfyller hverandre. De unge trenger de eldres erfaring og tilrettesettelse, mens de eldre trenger de unges pågangsmot. En sunn og fremtidsrettet forsamling finnes der unge og eldre samles til andakt og bønn. De unge og barna trenger akkurat den samme åndelige mat som de eldre. Det står at «de åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk.» (1kor 10:2-3) I dag blir de unge fóret med åndelig grisemat, et oppsop som er en blanding av verslighet, religiøse tanker og religiøs virksomhet. Underholdning er det vesentlige, Guds ord kommer på «kjøpet», og det kristne samfunn råtner innenfra.

Det alle trenger uansett alder og åndelig utvikling er Guds ord. Bibelen sier at «troen kommer av forkynnelsen.» Hvis den muntlige forkynnelse av Guds ord uteblir, fødes det ingen sann tro. Hva skal vi samles om når Guds menighet samles? Er det ikke Guds ord som må stå i høysetet? Vi trenger at alvoret blir lagt ut for oss, at Guds ord får korrigere oss. Vi samles i bot og bønn, i forsakelse og tro.

I Guds menighet skal ingen være et hode høyere en de andre. Husk at vi alle trenger den samme nåde. Selv om vi har forskjellige oppgaver så skal vi akte de andre større enn oss selv. La oss be om at Det hellige samfunn kunne bli gjenreist hos oss. For det er i Det hellige samfunn den enkelte kristne kan vokse. Det gjelder mennesker i alle aldre.

Kjære kristne venn: Søk inn i Det hellige samfunn! Det hellige samfunn er ingen koseklubb. Det hellige samfunn er både en gave og oppgave, det blir ikke av seg selv. Det er om å gjøre at vi lever i ydmykhet overfor hverandre og at Guds ord blir retningsgivende for oss, – at vi tar Guds ord på alvor.

Vi skal hjelpe hverandre på veien til himmelen; oppmuntre, veilede og støtte hverandre. Egoisme og selvhevdelse har ingen plass i Det hellige samfunn. Der skal vi få tjene hverandre med de nådegaver vi har fått og oppbygge hverandre på vår høyhellige tro.

Og så skal vi få leve i fortrolighet overfor hverandre. Det hellige samfunn er et samfunn i åpenhet og fortrolighet. Skal vi bli bevart i troen gjennom denne verden, er De helliges sammfunn av avgjørende betydning.

Derfor søster og bror: La ikke din plass stå ledig når Guds folk samles til møter om Guds ord og bønn!

Av Karl Notøy