Det kan ei forklares …

Det kan ei forklares …
Av Karl Notøy

Vi mennesker er opptatt med å forstå alt, at alt kan forklares. Dette synet holder på å spre seg inn i de kristne rekker. Vi prøver å forstå Gud og hans frelse, og prøver å legge det til rette for tanken. Det hevdes at mennesket med sin fornuft kan finne vegen til Gud, – det er bare om å gjøre å forstå poenget i budskapet. Og så smøres det på med Guds kjærlighet.

Men Bibelen sier det klart at mennesket aldri kan bli frelst ved å forstå, men ved å høre. Kristendommen er en åpenbaringsreligion. Skal vi kunne komme til tro, må Ordet ved Den Hellige Ånd bli åpenbart for våre hjerter.

Jesus måtte si til Nikodemus: «Du er Israels lærer, og vet ikke dette.» Endog til Peter sa han: «Du har ikke sans for det som høre Gud til, men bare for det som hører menneskene til.»

Mennesket er så jordvent, og «alle tanker og hensikter i deres hjerter er onde hele dagen lang». Det eneste mennesket kan, er å synde. Endog våre beste gjerning er smittet av synd.

Mennesket mener selv at det skal finne Gud. Mens Bibelens budskap er at Gud fant meg! – at han kom til meg i sitt ord, at jeg som var død ble gjort levende.

«Hvem kan da bli frelst?» spurte disiplene en gang. Og Jesus svarte at for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Ja det som var umulig for mennesket, det gjorde Gud, da han sendte sin Sønn, og forlikte verden med seg selv.

Med tanken kan ingen forstå dette David sier at «å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke». Som kristen møter du mange hvorfor. Det er ikke lett å forstå Guds veg. Du kan synes det blir mange bratte bakker. Og foten kan bli sår mange ganger. Nei, Guds skole er ikke enkel, – for vi vil så gjerne bli store, mens Gud vil at vi skal være små. Han vil lære oss ydmykhet.

La oss ikke prøve å legge budskapet til rette for tanken. For da begynner vi å ta bort det vi ikke kan forklare med tanken. Det er Den Hellige Ånd som skal forklare budskapet og gjøre det levende for våre hjerter. Hvem kan forstå frelsesverket, jomfrufødselen, eller Jesu oppstandelse? Nei, ingen kan forstå Guds handlemåte, for «Guds tanker er høyre enn menneskenes tanker». Han har gjennom Jesus Kristus gjort det mulig for meg å nå himmel og salighet!