Den kristne forsamling

Den kristne forsamling
Av Karl Notøy

Hvorfor går vi på møter? Er det av gammel vane? Eller er for å være tilstede på et profesjonelt opplegg der den enkelte får utfolde sine evner, – der de overgår hverandre i prestasjoner?

Og etter møtet sier alle at dette var virkelig fulltreff! – Å hvor dyktig han var! – Han er et stort funn i misjonen! – Han er virkelig en som kan markedsføre vår misjon!

Tenker vi slik så tenker vi verdslig! Bibelen sier at det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, for å gjøre det som er noe til skamme. 1Kor 1:28. På møte samles vi om Guds ord. Da er det hans ord som skal stå i sentrum, og ikke predikanten! Alle aktiviteter som tar oppmerksomheten bort fra forkynnelsen av Guds ord, skulle være uaktuelle i den kristne forsamling!

Vi kristne kan bli så store at vi skygger for Jesus, – slik at han kommer bort i all vår fortreffelighet. Vi kan komme til å dyrke skapningen framfor Skaperen. Den kristne forsamling er ikke stedet for å vise frem sine sterke sider. Nei, la oss gå til sides slik at Jesus og hans verk kan stige frem! Slik kan det viktigste bli stående igjen når møtet er gjennomført!

De forskjellige oppgaver må bli fordelt slik at nådegavene kan vokse hos den enkelte. De svake må vi ta oss spesielt av. Det er ofte slik at den samme som blir spurt hver gang noe skal gjøres.

Det viktig at budskapet kommer frem, både til formaning og trøst. Paulus formante sine medarbeidere. Det viktigste er likevel at Kristus males for våre øyne som korsfestet. Vi er ikke kommet på møte for å la oss underholde eller for å ha en hyggekveld. Nei, vi trenger at alvoret blir lagt frem. Vi må la Guds ord ramme oss uten at vi blir støtt.

Baktalelse er det ikke rom for i den kristne forsamling. Vi skal ta alt opp i beste mening og akte de andre høyere enn oss selv! Ydmykhet er et hedersord for oss som kaller oss kristne!

Barn og ungdom hører også med i våre forsamlinger. De trenger det samme evangelium og vi trenger hverandre i de helliges samfunn. Men han vi trenger mest, er Jesus! Det er derfor vi er samlet, for at vi skal oppbygges oss på vår høyhellige tro. Vi trenger mat for vår udødelige sjel for at vi skal bli bevart gjennom «fiendeland» til vi møtes der hjemme. Og redningen vår er at Jesus kom for å frelse syndere. Det er dette vi trenger å høre på nytt!