Det kristne menneskesyn

Det kristne menneskesyn
Av Karl Notøy

I Bibelen fortelles det at et menneske har stor verdi. «Du har gjord det lite ringere enn Gud.» (Sal 8:6) Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor er det ikke mennesket et høytstående dyr. Nei mennesket har en udødelig sjel, og er en evighetsvandrer, skapt til å leve i fellesskap med sin skaper, skapt til å råde over fiskene i havet, og dyra på jorda.

En sjel er mere verd enn hele verden. Gud har verdsatt oss høyt. Ja så høyt at han ikke sparte sin sønn, men gav han for oss. Som kristne skal vi ikke sortere folk etter evner eller posisjoner. Nei, «det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe.» (1Kor 1:28) Alt liv har rett til å leve så lenge som det er forutbestemt.

Menneskeverdet bestemmes ikke etter produktivitet. Nei mennesket har fra unnfangelsen en egenverdi. Psykisk utviklingshemmede, mongoloide og andre med psykiske eller somatiske lidelser har den samme rett til å leve som alle andre. Vi kan ikke godta et sorteringssamfunn. Vi må ikke se på mennesker som ikke lykkes i denne verden som annenrangs. Vi må huske på at røveren på korset nådde himmel og salighet.

Evangeliet er for alle, selv om det er få som finner den smale vegen.

Som kristne skal vi kjempe for de svake i samfunnet. Vi har ansvaret å gi evangeliet videre til dem som ikke har sett Guds frelse. I dag brytes menneskeverdet ned og mennesket blir til en brikke, kun for å bringe slekten videre. Og livets mening og mål bli dette: Å nyte lives goder.

En kristen lever ikke bare for seg selv. Han skulle leve til ære for sin Skaper og Frelser. Som kristne evighetsvandrere skulle vi prioritere annerledes enn verdens barn. Våre evner, penger og tid skulle brukes til Guds ære, og til vår nestes beste. Bibelen oppfordrer oss til å søke Guds rike først. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Mark 8:36)

Bibelen lærer oss å regne annerledes enn verdens barn. Hovedsaken for en kristen skulle være å nå frem til himmel og salighet, og få med seg så mange som mulig til dette mål. For det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly!

Å måtte ikke vårt hjerte bli så festet i de jordiske ting at vi glemmer det viktigste! At vi glemmer at vi bare er gjester her på jord!

Det er viktig at vi holder fram at mennesket har en spesiell stilling i skaperverket, Og at hver enkelt skal stå til ansvar for sitt liv. Dyrene er skapt for mennesket, mens mennesket er skapt for Gud. Og livets mening er å leve i Guds plan, og leve for ham.

Selv om det blir en kamp, er Guds veg og hans frelse vår eneste redning.