Utdrag av årsmelding fra Sør-Amerika

Vi er kalt til å så ut Guds ord så lenge det er dag. En vet ikke hvor lenge Bolivia og Peru er åpne for kristen forkynnelse. Som nevnt tidligere, er det signaler fra myndighetene, særlig i Bolivia, som tyder på at det haster med å nå ut med evangeliet. Trykking og spredning av oppbyggelsesbøker, andaktsbøker og sentral teologisk litteratur er derfor svært viktig, spesielt dersom den dagen kommer at det stenges mer til.

Litteraturarbeid i Andesregionen

Luthersk lære «troen alene», «nåden alene» og «Skriften alene», er lite kjent. Klar veiledning om grunnsannhetene til frelse, slik vi i Norge har møtt det gjennom den lutherske og rosenianske arv, er mangelvare. Behovene er store, enten det dreier seg om nybrottsarbeid, åndelig føde for nye kristne, eller det er snakk om danning og fostring av evangelister og ledere.

I tillegg til ønsket om å nå ut til nye og unådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre kristne menigheter i Andesregionen med god litteratur. Den spres nå i et stort område, hovedsaklig i Peru og Bolivia, men når også til Ecuador og Colombia i nord og Argentina i sør (…)

Alt som trykkes og utgis, både i Peru og Bolivia, finnes på Såmannens nettside, elsembradorweb.com og kan leses eller lastes ned i PDF-format. Der legges også Såmannens blad ut, i tillegg til at det spres skriftlig og via mobiltelefon. Det er mange som benytter seg av nettsiden. I løpet av det siste året har det blitt nye kontakter både på Cuba og blant spansktalende i Canada, for å nevne noe.

Til sammen er det nå utgitt 20 bøker og hefter. Husandaktsboken av Rosenius er fortsatt den boken de fleste spør etter. Den er trykt i 4000 eksemplarer. Veiledning til fred er utgitt i 2000. Andaktsboken «Bibelske skatter» i lommeformat av Luther er kommet opp i 5200. En serie studiehefter trykkes fortløpende etter behov. Her kan nevnes at første delen av «Grunnsannheter til frelse» av Øivind Andersen kom ut dette året. Den lille husandaktsboken, «Korte dagbetraktelser» av Rosenius, er endelig klar på quechua. Det har vært et krevende og møysommelig arbeid som Rafael Veizaga og René Villegas har stått for, sammen med flere korrekturlesere.

Medarbeiderne

Det har vært fint å se hvordan de to ekteparene Carmen og Gonzalo, Pastora og René har stått sammen om arbeidet. Gonzalo har blitt mye bedre helsemessig og har fulgt opp byggingen i Pampa Aceituno i tillegg til de andre oppgavene som faller på ham. René har hatt ansvar for de to forsamlingene. Det har vært mye for ham, og Landsstyret gav tilslutning til at Juan Pablo Rosado kunne ansettes i 50 % på prøve som evangelist og medhjelper for René fra januar 2023. Han og kona, Karina, har vært trofast med på møtene i Såmannen siden starten i 2017. Juan Pablo har gått på det teologiske seminaret til NLM i Arequipa, men har siden da drevet med mindre private foretak. Han har ved noen anledninger også tidligere deltatt som taler i Såmannen.

Miguel Fuentes er alene om oppgavene i Peru. Han skulle nok ha hatt en medhjelper. Det får være et konkret bønneemne (…)

Takk til dere alle som har vært med i offer og forbønn!