Kjell Farnes

Lova og evangeliet

Begge deler må me lata virka med si fulle kraft og virkning. Når det står «du skal» og «du skal ikkje», er det lova si tale. Ho dømmer oss sønder og sammen, me lyt berre erkjenna at me kjem til kort med vårt syndige «eg». Dette er lova si gjerning: ho skal gjera det slik …

Lova og evangeliet Les mer »

Når Jesus kjem inn

Når Jesus kjem innVitnemål av Kjell Farnes No skal eg fortelja korleis eg hadde det før eg vart frelst. Eg levde eit perfekt liv reint menneskeleg, og Jesus hadde eg ikkje bruk for. Men eg trudde på Gud. Jesus var derimot langt vekke. Eg vaks opp i ein kristen heim, og var på ein kristen …

Når Jesus kjem inn Les mer »

Det nye livet

Det nye livetAv Kjell Farnes Me er fødde med arvesynd og eit syndig begjær. Men me har eit nytt liv i Kristus. «Det gamle er borte, sjå, alt hev vorte nytt» (2Kor 5:17). Når me tek imot Jesus som frelsar får me eit nytt sinn som rettar seg etter det Gud vil. Og me får …

Det nye livet Les mer »

Guds rike ord

Guds rike ordMel.: Her kjem me dine arme, små Takk Jesus for ditt rike ord,Du sende til oss her i nord.Lat nåden din få koma innOg fylla hjarta, sjel og sinn. Å, Jesus, takk for all din fredSom du no sender til oss ned.Lat den i hjarto koma inn,So me kan fylla andre sinn. So …

Guds rike ord Les mer »

Guds fullkomne lov

Guds fullkomne lovAv Kjell Farnes Guds lov er fullkomen, men mennesket er ufullkoment. Ein kan sjå Guds gode vilje gjennom Herrens lov. Men eit menneske kjem stadig til kort når ein skal fylgje Herrens lov. «Men lova kom til så fallet skulle verta stort. Men der synda vart stor, vart nåden endå større,» seier Paulus …

Guds fullkomne lov Les mer »