Guds rike ord

Guds rike ord
Mel.: Her kjem me dine arme, små

Takk Jesus for ditt rike ord,
Du sende til oss her i nord.
Lat nåden din få koma inn
Og fylla hjarta, sjel og sinn.

Å, Jesus, takk for all din fred
Som du no sender til oss ned.
Lat den i hjarto koma inn,
So me kan fylla andre sinn.

So vil med takka deg, o Gud,
For at du sende dine bud
Og opna veg for frelsen din,
So freden rein og god kjem inn.

Innsendt av Kjell Farnes