Sigbjørn Agnalt

Jesus Immanuel

«Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig, han ville ikke føre skam over henne og ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han …

Jesus Immanuel Les mer »

Verdens barnelærdom

«Se til at ingen får fange dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.» Kol 2:8 Denne visdomslære er en lære som ikke er Guds visdom i Kristus, men et tomt bedrag fordi det er en visdom som bygger på mennesket i spørsmålet om liv med Gud. …

Verdens barnelærdom Les mer »

Profeten Jeremia og vår samtid (5)

Urettferdighetens forførelsePå Jeremias tid fikk avgudsdyrkelsen stor utbredelse i landet. Folket trodde på avgudene og tilba dem. Med avgudsdyrkelsen fulgte også mye fest og løssluppenhet. Det gjorde den tiltrekkende og forførende. Her var det ikke tale om folkets synd, ingen Herrens lov som skulle følges. Det var fri seksuell utfoldelse, med prostitusjon som en del …

Profeten Jeremia og vår samtid (5) Les mer »

Profeten Jeremia og vår samtid (4)

AvgudsdyrkelseHerren advarer mot å følge andre guder. Avgudsdyrkelsen er det som mer enn noe annet er årsak til Guds folks frafall. «Dere brenner røkelse for Ba’al og følger andre guder» (Jer 7:9). «Barna sanker ved, fedrene tenner opp ild, kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning. De utøser drikkoffer for andre guder, …

Profeten Jeremia og vår samtid (4) Les mer »