Utdaterte artikler

Stevne på Laberget

Velkommen til stevne på Laberget 1. – 4. august 2019. Talere som skal være med er Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Poul Larsen.

Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes.  Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Nytt om navn – 2015

Ingar Gangås bad i vinter om at Landsstyret måtte arbeide med å få på plass en ny sekretær, etter at han har vært sekretær for Lekmannsmisjonen de siste 10 årene. Gangås vil fortsatt ha redaktøransvar for Lekmannsmisjonens blad «Lov og Evangelium» og ansvaret for ytremisjonsarbeidet i Sør-Amerika. Landsstyret vil takke Gangås for arbeidet han har …

Nytt om navn – 2015 Les mer »

Åpningshelg på Fossnes

18-19. august var det åpningshelgpå bibelskolen. Det er 20-års-jubileumfor skolen i år. Litt spesielt var det atbåde høsten 1992 og høsten 2012 begyntedet fem jenter (Nå har det ogsåkommet en gutt i elevflokken. Red.anm.). Disse 20 årene har størrelsen påkullene variert, men om det er få ellermange – det viktigste er at Ordet blirforkynt og …

Åpningshelg på Fossnes Les mer »