Utdaterte artikler

Yngresleir 2019

Barnedag på Kongshaugen

Velkommen til barnedag på Kongshaugen lørdag 9. november 2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Tema for barnedagen er JESUS, FRELSER, LOS DU MEG!

Ungdomsleir på Haugli i Vest-Agder

18.-20. oktober ønskes det igjen velkommen til høstleir for ungdom fra 7. klasse og oppover på Haugli leirsted nord for Flekkefjord. Talere denne gangen er John Peder Samdal og Kristian Fjære.

Bibelhelg på Solgry

Velkommen til bibelhelg på Solgry 27. – 29. september! Talere som skal være med denne helgen er Lorents Nord-Varhaug og Martin Fjære.

Stevne på Laberget

Velkommen til stevne på Laberget 1. – 4. august 2019. Talere som skal være med er Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Poul Larsen.

Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes.  Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Nytt om navn – 2015

Ingar Gangås bad i vinter om at Landsstyret måtte arbeide med å få på plass en ny sekretær, etter at han har vært sekretær for Lekmannsmisjonen de siste 10 årene. Gangås vil fortsatt ha redaktøransvar for Lekmannsmisjonens blad «Lov og Evangelium» og ansvaret for ytremisjonsarbeidet i Sør-Amerika. Landsstyret vil takke Gangås for arbeidet han har …

Nytt om navn – 2015 Les mer »