Utdaterte artikler

Høstleir for ungdom 28.-30. oktober

Velkommen til høstleir for ungdom på Ersdaltun leirsted ved Ersdalsvatnet nord for Flekkefjord i Agder! Med som talere i år er John Peder Samdal, Jon Ragnar Fossdal og Lars Fossdal. Leiren er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover.

Bibelkurs på Fossnes 15. – 20. november

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 15. – 20. november 2022! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Maks. 20 personer på innendørs arrangementer

På grunn av smittesituasjonen innfører myndighetene strengere restriksjoner. På regjeringens hjemmeside kan vi bl.a. lese følgende: «Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. (…) Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.» Dette gjelder kun der det ikke …

Maks. 20 personer på innendørs arrangementer Les mer »

Nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar 2021

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Finn Widar Knutzen og Dan Hesselund, i tillegg blir det to samtalemøter 30. og 31. desember, henholdsvis med temaet «Det personlige gudsliv» v/Elise Fjell, og «Vær et forbilde i alt» v/Tobias Fjell. Vi håper at smittesituasjonen …

Nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar 2021 Les mer »