Utdaterte artikler

Bibelkurs på Fossnes 16. -21. november

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 16. – 21. november 2021! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Maks. 20 personer på innendørs arrangementer

På grunn av smittesituasjonen innfører myndighetene strengere restriksjoner. På regjeringens hjemmeside kan vi bl.a. lese følgende: «Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. (…) Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.» Dette gjelder kun der det ikke …

Maks. 20 personer på innendørs arrangementer Les mer »

Nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar 2021

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Finn Widar Knutzen og Dan Hesselund, i tillegg blir det to samtalemøter 30. og 31. desember, henholdsvis med temaet «Det personlige gudsliv» v/Elise Fjell, og «Vær et forbilde i alt» v/Tobias Fjell. Vi håper at smittesituasjonen …

Nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar 2021 Les mer »

Opptak fra møtet 19. april

Da er opptaket for møtet 19. april lagt ut.  Trykk her for å se møtet. Det ble en forandring i planene, og derfor ble det John Peder Samdal som talte, istedenfor Rami Seppälä.

Nyttårsleir 29. desember – 1. januar 2020

Hjertelig velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes. Talere under leiren blir Øyvind Samnøy, Sigbjørn Agnalt og Lars Fredrik Ellingsen. I tillegg blir det panel/samtalemøter 30. og 31. desember som berører temaene «Bær hverandres byrder» og «Givertjenesten».