Indremisjon

Barneleir 2019

Referat fra barneleir på Fossnes.

Helga 21.-23.juni var det tradisjonen tro duket for barneleir på Fossnes. Nytt av i år var at øvre aldersgrense var senket til 4.klasse. Dermed ble miljøet mer oversiktlig og ventetid ved matbordet forkortet.

Glimt fra pinsestevne i Mosvik

1. Gud, la ditt ord i nåde lykkes Og vokse både dag og natt, Men kveles og med rot opprykkes Hver vekst du ikke selv har satt! All Satans løgn og lærdom knus. Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

Tidsaktuelle tema

Da har det kommet en ny fane i menyen som heter «Tidsaktuelle tema». Her er det samlet tidligere foredrag fra møter og leirer knyttet til ulike temaer som kan være til veiledning, repetisjon og påminnelse. Det finnes også noen artikler til sammenfallende temaer.

Barneleir, yngresleir og ungdomsleir

Helga 21. – 23. juni 2019 er du hjertelig velkommen på leir om du er barn eller ungdom, eller småbarn med foresatt. På Bibelskolen på Fossnes blir det barneleir, på Kongshaugen kristne grunnskole blir det yngresleir, og ved Trettenes leirsted ved Farris blir det ungdomsleir.

PåskeCD

PåskeCDen fra Fossneskoret er nå tilgjengelig for salg. Fossneskoret er tilknyttet Bibelskolen på Fossnes og synger a cappella eller med enkelt akkompagnement. 

To-årig forkynnerseminar på Fossnes

NLL har i flere år drøftet muligheten for å gi hjelp og veiledning til unge med forkynnerkall eller ønske om et teologisk studium. Konrad Fjell og Per Bergene Holm har arbeidet ut en plan for et to-årig forkynnerseminar og NLLs landsstyre har vedtatt at seminaret skal settes i gang fra og med høsten 2019.

Alvorlig og oppmuntrende ungdomssamling på Haugli – 2017

24.-27. mars hadde nesten seksti personer fra både fjern og nær funnet veien til Haugli leirsted i nærheten av Flekkefjord for å delta på påskeleir. Med oss på leiren hadde vi Asbjørn Fossli, Sigbjørn Agnalt og Dag Rune Lid som talere, og Olav Fossdal, Per Olav Kapstad og Lars Fossdal som ledere. Det viste seg …

Alvorlig og oppmuntrende ungdomssamling på Haugli – 2017 Les mer »