Søk
Close this search box.
Søk

Indremisjon

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak)

Bibelskolen på Fossnes markerte starten på skoleåret med åpningshelg 15. – 16. august, opptak fra åpningshelgen lenger ned i innlegget. På åpningsmøtet om lørdagen fikk vi en åpning av timelærer Lars Fredrik Ellingsen, hvor han tok utgangspunkt i Johannes 16,9. «Om synd, fordi de ikke tror på meg.» Gud gjorde frelsen uavhengig av ditt og …

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak) Les mer »

Referat fra sommersamlingen i Mosvik

Det ble en gild samling på Innherred Kristne Skole helga 31. juli – 2. august , med ca. 100 påmeldte til sammen, selv om ikke riktig alle var med på alle møtene.

Referat fra sommersamlingen på Fossnes 9.-12. juli 2020

Dette året fikk vi også mulighet til å samles på sommersamling på Fossnes. På grunn av restriksjonene og forventet redusert fremmøte, besluttet Landsstyret at årsmøtet utgikk i år. I tillegg ble sommersamlingen forkortet med en dag. Det var også blitt oppfordret til at alle som bodde i nærområde av Fossnes både spiste mat og sov …

Referat fra sommersamlingen på Fossnes 9.-12. juli 2020 Les mer »

Den diakonale kassen

Arbeidet i den diakonale kassen retter seg inn mot dem iblant oss som har kommet i en nødsituasjon, og som trenger økonomisk støtte som de offentlige ordninger ikke dekker. Det kan for eksempel dreie seg om støtte til å kunne reise på leir eller møter, støtte ved sykdom eller ved at forsørgeren i familien plutselig …

Den diakonale kassen Les mer »

Konfirmasjonsundervisning på Fossnes

Kjære kommende konfirmanter 2021 og 2022! Som tidligere år innbyr Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) kommende konfirmanter til å følge konfirmasjonsundervisning i regi av Bibelskolen på Fossnes. Undervisningen er åpen for alle som går i 8. og 9. klasse til høsten. Alle som ønsker å gjøre seg bruk av undervisningen er velkommen, uavhengig av menighetstilknytning.

Opptak fra sommersamlingen på Fossnes

Her finner du linker til alle video-opptak fra sommersamlingen på Fossnes. Talere på opptakene er Lars Fredrik Ellingsen, Per Bergene Holm, John Peder Samdal og Lars Fossdal.