Opptak fra møtene 17. og 18. oktober

Møtet fra 17. oktober v/Jan Eirik Berre finner du her. Tema er Frelsesvisshet; vår ånds vitnesbyrd. Møtet fra 18. oktober v/Jan Eirik Berre finner du her. Tema er Frelsesvisshet; Guds Ånds vitnesbyrd. Sang ved Fossneskoret. Begge møtene har teksten fra Rom. 8,16 som utgangspunkt.

Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. (Rom 8:16)