Opptak fra møtene 30. august og 6. september

Møtet fra 30. august finner du her. Taler er Paul André Bergene Holm med temaet «Gud fører Lot ut av Sodoma» fra 1. Mosebok 19:1-29. Sang av Paul André.

Møtet fra 6. september finner du her. Taler er Lars Fossdal med temaet «Vår Gud er en fortærende ild», Gud er en hellig Gud. Sang av Rami og Vian Seppälä.

Begge talene er vel verdt å lytte til. Flere video-opptak kan du finne her.