Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Den lille skopusser

Det var tidlig en julemorgen. En ung mann som ikke hadde vært på gode veier, kom gående gjennom en tom gate. Da roper en skopusser til ham: «Skal jeg pusse Deres sko?» Mannen ser ned på sine føtter og brummer med en ed: «Ja, hvis jeg hadde en eneste krone i lommen, så kunne det nok trenges».


Gutten svarte meget raskt:
«Jeg kan godt gjøre det gratis». Mannen stusser, ser på gutten og sier spydig:
«Vær så god!» Da skoene var pusset, sier mannen:
«Hvorfor vil du gjøre det gratis?»
«Fordi – », svarer gutten tappert, «fordi det er Jesu fødselsdag i dag, og så ville jeg gjerne gjøre noe
for ham. De sa på møte i går kveld at dersom vi gjorde noe godt for noen, så var det for ham».
«Å, har de fått tak i deg også?», snerret mannen spydig. Men han stanset plutselig, for han så noe i guttens øyne – og så vendte han seg og gikk.Men flere år seinere satt gutten som en velstående kjøpmann med hustru og barn omkring seg i kirken og hørte presten fortelle på prekestolen om hvordan en liten skopusser hadde vært middel i Guds hånd til at han var begynt å tro på Jesus Kristus.


Fra «300 kristelige fortellinger», Lunde forlag 1926

Lov og Evangelium 2014 - Nr 10

Tags: 2014