Søk
Close this search box.
Søk

Lov og Evangelium

Den hellige ånd

Den hellige ånd er den ene av de tre personene i Gud. Gud er én. Og det er bare én sann Gud. Denne ene, sanne Gud er en treenig Gud. Faderen og Sønnen og Den hellige ånd – en sann Gud fra evighet til evighet.

Stå stille sol

Israel var i krig. Lederen Josva forstod at dagen ble for kort til å vinne seier over fiendene. Da ropte han: «Stå stille, sol, i Gibeon, du måne, i Ajalons dal.» ( Jos 10:12b) Underet skjedde, solen stod stille og drøyde nesten en hel dag før den gikk ned. Israel vant seier over sine fiender. …

Stå stille sol Les mer »

Josva 8:1-29

Bynavnet «Ai» betyr «haug» (av ruiner). Og navnet på nabobyen «Betel» betyr «Guds hus» Det var en av Abrahams boplasser hvor han både bodde, bygde alter og påkalte Herrens navn. «Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der …

Josva 8:1-29 Les mer »

Hvetekornets lov

«Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» ( Joh 12:24) Jesus kunne ikke frelse oss uten at han døde. Som et hvetekorn måtte han legges i jorden og dø, for han måtte sone våre synder, bære Guds vredes dom i …

Hvetekornets lov Les mer »