Lov og Evangelium

Veiviseren

En kristen er ikke en turist her i verden, men en veiviser, en sjelevinner, en misjonær. Turisten reiser etter egen lyst, slår seg ned hvor det passer, ser og nyter. Turisten gjør egentlig liten nytte.

Herren utruster sine tjenere

Jesus kaller bare dem til tjeneste som er kommet til tro på ham. Da han kalte disiplene til å vandre sammen med seg på heltid, hadde de allerede møtt Jesus til frelse. Det ser ut til at de først hadde vært disipler av Johannes døperen (Joh 1:35).

Når Gud kallar

Herren møter oss med sitt kall på ulikt vis gjennom livet. Hans mål er å berge di og mi sjel for himmelen. Det er ein vekkingssong som ofte har talt til meg i samanheng med kallet. Den vitnar om ein som fekk oppleve Guds kall, og den respons han gjev. Songen vert innleia slik:

Gjengave

Somme tider har jeg tenkt på noe som dette: Da de elleve gikk ned fra fjellet etter at Jesus hadde gitt dem misjonsbefalingen, stopper Peter plutselig opp og vender seg mot Johannes som også stanser:

Nytt fra Bibelskolen

Det har blitt tatt til orde for at skoleelever må øves i kildekritikk, så de kan skille mellom sikre kilder og «fake news». Men ingen sier at de også må lære kritisk holdning til det som undervises i klasserommet, det som står i skolens lærebøker eller det som presenteres i media.

Referat fra årsmøte

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes 11.-15. juli 2019. Årsmøtet ble åpnet av formannen, Reidar Heian.