Lov og Evangelium

Pinsehøytiden

Pinsen er den andre av de tre store valfartshøytidene i det gamle Israel. Den første av disse er påske, den andre pinse og den tredje er løvhyttefesten. Høytidene knytter seg både til Herrens store frelsesgjerninger for sitt folk og til jordbruksåret i Israel. Påskehøytiden var til minne om frelsen ut av Egypt, da lammet ble …

Pinsehøytiden Les mer »

Peters pinsestale

Før Jesu himmelfart hadde Jesus sagt til disiplene at de skulle være hans vitner. Men de skulle bli i Jerusalem til de ble ikledd kraft fra det høye (Luk 24:48-49). Da pinsefestens dag var kommet, var det samlet mye folk i Jerusalem. Dette var en stor høytid. «Da kom det med ett en lyd fra …

Peters pinsestale Les mer »

Jesu grav og vår

Hvor salig å se opp og forbi graven! I himmelens saler skal du ikke finne noe igjen av alt det som her var deg en byrde og lidelse. I Kanaans dal vokser det ingen torner; ved livsens elv er det ingen stormer, ingen bølger. Hvor underfullt det vil bli, når dette arme hjerte, som aldri …

Jesu grav og vår Les mer »

Noah

Vi leser om Noah i 1Mos 6:9: «Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige, Noah vandret med Herren». Det er stort å lese om Noah. Gudsåpenbaringen han fikk fra Adam og Eva ble ham til frelse. Han var rettferdig for Gud, fordi han ved troen på Kristus ble fraregnet sine synder og …

Noah Les mer »

Anstøtet i forkynninga

Evangeliet må openberrast for oss – både første gongen og seinare i kristenlivet. Det er ein døds- og livsprosess som varer livet ut. Gamle Adam skal døy. Han må setjast på sveltekost, samstundes som det nye livet må få tilført ny, sunn næring. Men gamle Adam, som vi ber i vårt bryst, vil ikkje døy. …

Anstøtet i forkynninga Les mer »

Ved Jesu grav

Det var blitt kveld da Josef fra Arimatea og Nikodemus – de to rådsherrene – salvet Jesus, svøpte ham i et nytt linklede og la ham i graven. Snart var det natt hos alle Jesu fiender. Synden lar aldri mennesket være i fred. Samvittigheten kan sløves, og redselen for dommen og døden kan til en …

Ved Jesu grav Les mer »