Lov og Evangelium

Gud har alltid rett

«Hvordan skulle en mann kunne ha rett mot Gud? Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham ett til tusen. Vis som han er av hjerte og veldig i styrke – hvem trosset ham og kom vel fra det.» Job 9:2-4

En ny slekt

«Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skill dere av med de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og i Egypt, og tjen Herren!» Josva 24:14

Jeg har syndet

Det var kong David som sa dette. Gud hadde gitt David ro og fred for alle hans fiender, og David ble mektig. I sitt hovmod fikk han Joab til å telle folket.

Lyset skinner i mørket

Det er veldige ord som er brukt i Bibelen for å skildre det som skal skje: «Likesom lynet når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag» (Luk 17:24).

Lynnedslag forandret alt

Kort tid før vi reiste fra Bolivia slo lynet kraftig ned i Pampa Aceituno, der Lekmannsmisjonen har en forsamling. Ti personer arbeidet ute på markene sine da et plutselig uvær med lyn og torden overrasket dem.