Lov og Evangelium

Å arbeide for Gud

Å arbeide for Gud er ikke bare å forkynne Guds ord, reise ut som misjonær eller drive foreningsarbeid. Alt det arbeid vi gjør, er arbeid for Gud når vi er hans barn. På en gravstein i England sto det: «Her hviler John Smith, som i 40 år har laget sko til Guds ære i denne …

Å arbeide for Gud Les mer »

Et vitne

En taler sto en kveld og holdt foredrag som gikk ut på å bevise at kristendommen hadde spilt fallitt. Evangeliet var etter hans mening bare en oppdiktet historie som ikke hadde noen rot i det virkelige liv. Da taleren var ferdig, reiste en arbeider seg og sa: «For tretti år siden var jeg en forbannelse …

Et vitne Les mer »

Melkisedek

Vi leser om Melkisedek i første Mosebok 14. Abraham kommer tilbake etter å ha vunnet over Kedorlaomer og noen andre konger (v. 17). Da kommer Melkisedek, kongen i Salem, ut med brød og vin til Abraham, for Melkisedek var også prest for den høyeste Gud (v. 18). Han velsignet Abraham (v. 19) og Abraham ga …

Melkisedek Les mer »

Gjennombråt

I bokserien «Vårløysing» skildrer Oscar Handeland vekkelsene som kom over Norge, spesielt fra siste halvdel av 1800-tallet og framover. I det første bindet har han samlet framstillingen om forkynneren «Thormod Rettedal (1849-1909) og samtiden hans». Han var født i Forsand i Rogaland. Denne artikkelen forteller om Rettedals omvendelse, og viser hvor sterk Åndens dragende makt …

Gjennombråt Les mer »