Lov og Evangelium

Våkn opp!

Det sies at en indianer på krigsstien aldri sover på mer enn ett øye! Han vil alltid vite om enhver fiende som nærmer seg.

Gud – historiens Herre

Når et folk lever med Gud i tro og etterfølgelse, får det følger. Det høster som det sår. Et liv etter Guds ord og bud er godt og får gode følger, samtidig som et liv i strid med Guds skaperordninger, ord og bud, er til skade og ulykke for menneskene.

«Vekter! Hvor langt på natt?»

Kjære venner! Vi opplever en betenkelig tid som vi gjør vel verd i å akte på. Åndssituasjonen i landet vårt er mørk, og vi preges så lett av tiden vi lever i. Sjelefienden er listig, og han har mange knep som han bruker for å fange oss i sine garn.

Tiden er nær

«Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.» Åp 1:3

Julefrykt og juleglede

«Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by». Luk 2:10-11