Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kallet fra Moldova

«Kom over og hjelp oss»
Slik lød kallet fra Makedonia til Paulus. Han hadde tenkt å dra til Asia, men Herren stanset ham ved synet av mannen fra Makedonia. Paulus forandret planene og var lydig mot kallet. Slik kom evangeliet til Europa.

 

Den lutherske kirken i Moldova
I 1991 startet Vladimir Moser opp igjen arbeidet for den Lutherske kirke i Moldova, etter at den hadde ligget nede siden revolusjonen og Sovjetunionens oppstart i 1918.

Han og hans hustru, Natalia, begynte å oppsøke familier med luthersk bakgrunn for å få kontakt med disse, og om mulig å nå dem med Guds ord. Mange av dem ble med i den Lutherske kirken.

Etter mange tiår uten forkynning og opplæring, hadde den kristne kunnskapen blitt mindre blant folket. Moser så det som sin store oppgave å gi dem opplæring og innføring i Guds ord, samtidig som de hadde gudstjeneste på søndagene.

Slik holdt han på i mange år i tillegg til sitt faste arbeid i en bank.

Etter hvert kjente de på behov for å ha kontakt med andre kristne, få hjelp og råd i arbeidet, forkynnelse og opplæring - og støtte gjennom forbønn.

Etter Sovjetunionens oppløsning dro mange kirker og samfunn inn i de tidligere Sovjetstater for å evangelisere.

Det var karismatikere, adventister, Jehovas vitner m.fl.

Moser var på leit etter andre som kunne hjelpe ham i arbeidet. Han fikk kontakt med flere kirker, blant annet fra USA og Tyskland. Flere av disse sa seg villig til å komme og hjelpe til med arbeidet. Men Moser fikk ikke ro for å gå inn i samarbeid med disse. Han var redd for at de var liberale og verdslige, og at de med tid og stund ville ta makten over den lille Lutherske kirken i Moldova.

Forretningsreise
I 1999 var Natalia Moser og sønnen på en forretningsreise i Norge. Da de skulle reise tilbake til Moldova, bestemte de seg for å hoppe av og søke om politisk asyl i Norge. De kom da til asylmottaket på Fossnes. Der så de skiltet «Bibelskolen – Norsk Luthersk Lekmannsmisjon». De oppsøkte Bibelskolen og fant sin plass der. Selv om de kom fra høykirkelig sammenheng i Moldova, kjente de seg hjemme i forkynnelsen og møteformen.

Etter en tid foreslo Natalia Moser at Per Bergene Holm, på vegne av NLL, skulle reise ut til Moldova for å treffe Vladimir Moser. Kanskje det kunne bli kontakt, gjensidig tillit og samfunn. Var dette et svar på bønn om hjelp til arbeidet i Moldova?

Per Bergene Holm dro til Moldova og fikk god kontakt med Vladimir Moser. Det ble gjensidig tillit og NLL vedtok på årsmøtet i 2000 å støtte deres arbeid.

Arbeidet
I mange land er det kirken som har spilt den store rollen. Andre sammenhenger kunne bli sett på som sekter. Slik er det i Moldova. NLL, som er en lavkirkelig bevegelse, så det likevel som et kall fra Gud å hjelpe denne nylig oppstartede kirken. Vi skulle få hjelpe og tjene – både åndelig og økonomisk.

Nå, etter mange års samarbeid, kan vi spørre: Hvordan er det gått med arbeidet? Svarer resultatet til forventningene? Bare Gud vet svaret.

Nytt besøk
I oktober 2013 var Karl Bø og Lars Fossdal i Moldova på besøk, eller rettere sagt i Transnistria, den østlige delen av Moldova. Begge har vært der tidligere. Også denne gangen var det gildt å treffe vennene igjen. Vi var i Tiraspol og i Kamenka. Der tok de veldig fint imot oss, og vi kjente oss virkelig velkomne. De vartet opp med deilig mat etter møtet.

De to forsamlingene er ikke store. Medlemmene er til dels de samme som tidligere, men antallet har gått ned. Noen er døde, mens andre har utvandret til vesten, blant annet på grunn av den økonomiske situasjonen i landet. Noen få nye er kommet til. Det er en nød at det er lite barn og unge på møtene. Den unge, oppvoksende slekt er mer vestlig preget og synes å ha lite bruk for evangeliet.

Språkbarrieren er et stort hinder. Vi skulle ønske å kunne samtale med dem på deres eget språk, høre vitnesbyrd i tale og sang. Åndssituasjonen er den samme i Moldova som i Norge. Hvor mye har de forstått av lov og evangelium? Har de fått se inn i evangeliets herligheter eller er det bare tradisjon og vennskap? Får kunnskapen skape vekkelse og nød? Gir den kjennskap til Jesus og hans frelse?

Gud kaller til tjeneste
Hører du kallet til tjeneste? I følge Jes 40:6-8 er det en som sier «Rop!» Den som har fått del i frelsen skal rope til andre, at mennesket er som blomsten. Den står bare en kort tid. Men den som får del i Ordet, får del i det evige liv. Da Paulus «ropte» ut i Filippi i Makedonia, var det ikke bare åpne dører som møtte ham, men også hudstryking og fengsel. Arbeidet i Guds rike har mange motstandere. Guds veier er underlige, men Ordet forkynnes til vekkelse og frelse. Ser du nøden folkene er i? De er på vei til den evige fortapelse, de fleste uten å vite det. For en nød!

Moldova og Transnistria trenger også evangeliet. Er du med i tjenesten for Guds rike? Enten overhører du kallet, slik at du er ulydig og lever for deg selv, eller så er du lydig og tjener din Herre og Frelser.

«Høsten er stor og arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» (Mat 9:37-38).

Lov og Evangelium 2014 - Nr 02