Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lysets barn og dagens barn

loe_forside

Guds skaperverk er preget av planmessig orden. Gud satte skille mellom landjord og hav, mellom lys og mørke, dag og natt, arbeid og hvile. Alt fikk sin plass i helheten og sin bestemte funksjon. Han ga oss seks dager til å arbeide på og én dag helliget han til å hvile på. Hviledagens velsignelse ligger nettopp i dagens hellighet, at den er en dag hvor jeg skal få hvile fra alt det jordiske som ellers opptar sinn, tanker og kropp, og så skal jeg få sitte på Guds fang og la ham få tale til meg om noe som er viktigere enn jordlivet, få mitt sinn rettet på hans evige frelsesråd og evighetstanker med meg.

 

 

 

Satan søker å rive ned Guds skaperordninger, gjøre lys til mørke og mørke til lys. Der Gud skapte mennesket mannlig og kvinnelig og ga mann og kvinne ulike funksjoner og oppgaver, der søker han å forvirre det hele. Ikke bare vil han at kvinner skal opptre som menn (som da han henvendte seg til Eva) og menn som kvinner, men gjennom homofilien vil han bryte ned selve kjønnsforskjellen og skape kaos og forvirring i hjem og samfunn.

 

Gud har gitt oss dagen til å arbeide på og være våkne, natten til å hvile ut og sove. Det er godt for både kropp og sjel.

 

Stadig mer foregår nå på sen kveldstid og utover natten, også i kristelige ungdomsmiljø, samtidig som flere og flere sover til langt på dag. Er det byggende og positive aktiviteter som skjer utover i de små timer? Nei, som oftest er det en sammenheng mellom mørket og natten og de gjerninger som gjøres på den tiden. Vi er ikke skapt til å være oppe om natten, når våre indre og ytre sanser er sløvet og slappe. Det girdenondelangtletterespillmedoss. Det er mørkets time og mørkets makt.

 

«Rock around the clock» uttrykte opprør mot alle autoriteter gjennom brudd på den naturlige døgnrytmen. Slageren har også en rytme som uttrykker opprør. Den gudgitte rytme som er nedlagt i skaperverket, den naturlige veksling mellom spenning og avspenning, aktivitet og hvile, brytes.

 

I den moderne populærmusikken forskyves enten rytmen i strid med det naturlige, eller så gis det ikke rom for den naturlige avspenning og hvile. Musikken uttrykker kaos og forvirring, opprør og selvhevdelse. Det er et satanisk bedrag at musikk som uttrykker opprør mot Guds skaperorden kan brukes i lovprisning av Gud.

 

Det er godt for mennesket å følge Guds skaperordninger. Det gir harmoni og sunnhet i livet. Vi trenger våkne veiledere som kan vise de unge forskjell på lys og mørke, som kan stå på veiene og vise veien til det gode, også når svaret er: Vi vil ikke vandre på den.

Lov og Evangelium 2013 - Nr 04