Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Bot betyr ikke bare å bli frommere når det gjelder det ytre...«Bot betyr ikke bare å bli frommere når det gjelder det ytre liv, men å sette sin lit til Guds godhet i Kristus og tro på syndenes forlatelse. Slike syndere vil Kristus ta imot. Han tar gjerne også imot de andre, de vil bare ikke ha ham. Derfor må han la dem fare. Fordi de ikke vil la seg finne, får de bli i sin villfarelse så lenge de vil og se hvordan det endelige utfall bli».

Martin LutherL&E 45. årgang, nummer 1