Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Ny sekretær i Lekmannsmisjonen

Ny sekretær i Lekmannsmisjonen


Ingar Gangås (50) har sagt ja til kallet om å bli ny sekretær for Lekmannsmisjonen. Han har vært misjonær for Misjonssambandet i Boliva og Peru. Den siste perioden var han rektor ved det teologiske seminaret SETELA, som NLM startet opp i Arequipa, Peru. Sekretærfunksjonen har vært tillagt Landsstyret det siste halvåret.

I 1996 kom familien igjen til Norge. Legene anbefalte han ikke lenger å oppholde seg i høyden over lengre tid. Han måtte belage seg på å arbeide her hjemme. Etter ett år, hvor han reiste for Hovedstyret i NLM, fikk han kall til å komme som lærer til Bibelskolen på Fossnes. I dag kombineres dette med reising som forkynner for Lekmannsmisjonen og redaktøransvar for bladet Lov og Evangelium. Han og familien bor nå i Mosvik i Nord-Trøndelag.

LandsstyretL&E 41. årgang, nummer 6Tags: 2005