Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

BIBELKURS

BIBELKURS
Bibelskolen på Fossnes

15.-21. november 2010


Talere/lærere: Sigbjørn Agnalt, Per Bergene Holm, Lars Fossdal og Gunnar Nilsson (S).

Kontakt bibelskolen, tlf. 33 33 89 00, for informasjon og påmelding!


L&E 46. årgang, nummer 8
Tags: 2010