Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Misjonsarbeidet i Moldova

 

Vi gleder oss over å ha kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM), og ikke minst over det gode samarbeidet med ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Tiraspol. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud. Og vi er takknemlige for at vi har fått kall til å være med i dette arbeidet, og vi må be om nåde og evne til å gi den hjelp som er nødvendig. Her trenger vi å be om det rette tjenersinn. Vi er Guds tjenere, og skal så langt Gud gir nåde og evne, veilede, formane og trøste, støtte både åndelig og materielt, slik at Guds rike kan gå fram, mennesker til gagn og Gud til ære.

 

Nytt forsamlingslokale i Tiraspol

Natalia og Vladimir besøker regelmessig Bender, Kamenka, Kishinev, Ribnitsa og Tiraspol. De siste årene har menigheten i Tiraspol hatt regelmessige søndagsgudstjenester i et leid kjellerlokale i byen. Fra og med høsten 2004 ble de nektet videre leie av dette lokalet. Fra da av har de bare disponert en liten leilighet som tilhører en av forsamlingens medlemmer. Leiligheten rommer bare en liten del av menighetens medlemmer, og til sommeren vil eieren også ha den tilbake.

 

Menigheten har i lang tid ønsket seg et eget gudstjenestelokale. Moser har samtidig tenkt at dette kunne være en «misjonsstasjon», eller et senter for evangelisk forkynnelse og undervisning, og et lokale som også kunne være utgangspunkt for diakonalt og humanitært arbeid. Med bidrag fra Nordisk Östmission og misjonsvenner i Norge, overførte NLL 20.000 USD i oktober i fjor til innkjøp av egnet lokale. Og etter å ha vurdert flere muligheter, ble det kjøpt et lokale nær sentrum av Tiraspol i midten av desember. Nå er man i god gang med å sette lokalet i stand, og gjøre det egnet til menighetens bruk.

 

Misjonssekretær for Moldova

Landsstyret i NLL har kalt Jan Ove Heggdal fra Namsos til kontaktperson for Moldova. Det innebærer at han vil få et hovedansvar for kontakten med den lutherske kirken i Moldova, og i samråd med Moser, kartlegge kirkens behov, og formidle den støtten som NLL kan gi. Heggdal var nede og besøkte arbeidet i Moldova påsken 2004, og planlegger nå en ny tur i forkant av påsken i år, sammen med Per Bergene Holm, som inntil nå har hatt det meste av kontakten med kirken i Moldova

 

Busstur til Moldova

Bibelskolen på Fossnes planlegger å avslutte skoleåret med en busstur til Moldova. Skolen har fått tilgang til fin turbuss, og det vil være anledning for flere enn skolens elever til å være med. Etter planen går bussen fra Norge 25. mai og skal være tilbake senest 4. juni. Reiseruten er ikke helt klarlagt ennå, men turen vil trolig gå gjennom Tyskland og Tsjekkia (evt. gjennom Polen en av veiene), Slovakia, Ungarn og Romania. Selve reisen vil trolig ta omkring 3 dager hver vei, og oppholdet i Moldova blir på 3­–4 dager. Det gir anledning til å besøke alle menighetene og ha møter i disse.

 

Vi har ingen erfaring med hjelpesendinger, og normalt er det ganske mye byråkrati knyttet til grensepassering, slik at en kan risikere å bli stående på grensen i lang tid. Vi har derfor valgt ikke å ha med en ordinær hjelpesending denne gangen, men i stedet be den enkelte som reiser om å pakke ekstra kofferter med klær og annet som vi kan gi fra oss på turen. Det betyr at om noen har noe de ønsker å gi, inklusiv kofferter til pakkingen, så er vi meget takknemlige for det. Så kan vi pakke og fordele dette blant de reisende før avreise, slik at hver enkelt har ansvar for sin bagasje under grensepasseringene.

 

Vi regner med å ha plass til omkring 20–25 deltakere på turen. De som kan tenke seg å være med, må ta kontakt med bibelskolen og melde seg på så snart som mulig.

 

Landsstyret

 

 

L&E 41. årgang, nummer 2

Tags: 2005