Vekkelse

Vekkelse
Av Carl Fr. Wisløff

Vi ber om vekkelse, og vi gleder oss når vi hører om vekkelse, men la oss være våkne, for «vekkelse» kan være så mangt. Noen ganger fører vekkelsen til sunt og åndelig liv. Men det har også hendt at «vekkelsen» var et religiøst blaff – det ble lite eller intet igjen som varig frukt.

Spørsmålet er: Hva er det som må vekkes , om det skal bli bibelsk vekkelse?

Det er ikke nok at det vekkes religiøs interesse og religiøse følelser. Følelsene kan vekkes med sang og musikk. Toner og ord som appellerer til folks følelse for stemning og høytid, kan samle mange mennesker og de kan føre til at mange beslutter seg til å be om forbønn for å begynne et nytt liv.

Men ofte blir det bare forbigående stemning.

La oss fremfor alt huske dette: Det er samvittigheten som må vekkes. Guds ord vil tale til samvittigheten. Det vil si: Guds ord må få komme slik profeten Natan kom til David: Du er mannen! Du har syndet! Dine synder ligger på deg og vil føre deg i fortapelsen om du ikke får et oppgjør med Gud om dine synder.

En kan av og til få inntrykk av at det er lite tale om syndene. Det er mer tale om lengsel etter å oppleve personlig frigjørelse, og å få oppleve kraft, seier, glede og fryd. Men dette kan en snakke om lenge – uten å gå folk på klingen ved å tale om deres synder.

Jeg levde engang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Slik skriver Herrens apostel. Les sammenhengen i Rom 7. Ved loven kommer erkjennelsen av synd. (Rom 3:20).

Guds hellige vilje, hans hellige lov, må få vekke samvittighetene, slik at en får se sine synder og begynner å fatte at hjertet er Gud i mot. Det virker Guds ånd ved forkynnelsen av loven. Å hvor nødvendig det er i dag! Det er jo snart ingen følelse igjen for normale normer og bud, langt mindre for den hellige Guds lov. Tal til folk om deres synder, konfrontér oss som hører med lovens lys over det vi har syndet mot Gud! Da kan samvittigheten vekkes, og da blir det rop etter tilgivelse og frelse. Og da skal evangeliet få vekke troen på Jesus. La oss be om at her blir sann forkynnelse av loven og evangeliet!

Husk når vi snakker om vekkelse: Det er samvittigheten som må vekkes, tal til samvittigheten om syndene, tal slik som Guds ord taler. Og tal så om Jesu, Guds Sønns blod, som renser fra all synd.

Innlegg i «Dagen» 24/7-1989.