Jesus kommer snart

Hvile hos Jesus

Av Carl Fr. Wisløff

«Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på og lær av meg! For jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler» (Mat 11:28-29).

Hvem er disse, som strever og har tungt å bære? Du kan jo bare spørre menneskene omkring deg, så vil du finne at Jesu ord passer på dem alle sammen. Det finnes vel ikke et eneste menneske som ikke synes at han har noe tungt å bære på. Som Kingo sier: «Alle har sitt, stort eller litt. Himlen alene for sorgen er kvitt» (RL 181:2).

Så er også du som leser disse linjer, en av dem som har tungt å bære. Da er du innbudt til å komme til Jesus.

Han har nemlig to ting å gi deg – to ting som vil gjøre livet rikt for deg.

Det ene er hvile for sjelen. – Det er den fred med Gud som Jesu troende venner eier. Den får alle som kommer til ham. Ved anger og bekjennelse av all synd for ham, og ved troens tillit til ham som frelser og forsoner, får du fred med Gud. Det hersker ikke lenger ufred mellom Gud og deg, men fred. Gud elsker deg som sitt barn, for Jesu skyld. Rom 5:1ff.

Dette er den ene gaven den får, som kommer til ham med sin tunge byrde.

Den andre gaven han gir, er åket. Ta mitt åk på dere, sier Jesus. – Den fred Jesus gir, er ikke en tilstand uten virksomhet. Han vil sette oss i arbeid for sin sak.

Et åk – det blir lagt på dyret for at det skal arbeide og være lydig. Hesten og oksen bærer sin eiers åk. Kristi åk blir lagt på den som tilhører ham. Derfor er det en ære og en glede for Guds barn å bære hans åk.

Åket blir ikke lagt på oss som en plage. Vi får det for at vi skal kunne utføre det arbeid han venter av oss. Og vi skal ikke være redde for dette åk, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, sier Jesus.

Det er godt å være i tjeneste hos Jesus. For han som legger åket på oss, går selv med i arbeidet. Derfor er åket både ganglig og lett. Jesus tar de tyngste takene, det vet enhver som har litt erfaring fra tjenesten hos ham.

Fra andaktsboken «Daglig brød», Lunde forlag, 1981