Velsignelsen i evangeliet

Loven sier med sine betingelser: – Dersom du nå hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, så skal du arve velsignelsen.

Men etter evangeliet får vi vite at det nå heter: – Ettersom Jesus har oppfylt hele loven i vårt sted, og
ettersom vi nå er benådet i Kristus Jesus og rettferdiggjort ved troen på ham, og ettersom vi har fått alle synders forlatelse i hans blod, så må alle disse velsignelser nå oss for Jesu Kristi skyld: – Velsignet er du i byen, og velsignet er du på marken. Velsignet er du i din inngang og velsignet er du i din utgang.

Det gir en annen mening, ikke sant? Det gir en så vesentlig annen mening, at får vi ikke fatt i den, så er hele vår tro forgjeves – og er ingen kristen tro i det hele, men en jødisk, islamsk eller humanistisk tro i kjød og blod. For vi arver aldri i evighet velsignelse ved egen gjerning og lydighet. Men vi arver himmel og jord og alle evige goder ved Jesu gjerning og hans rettferdighet, tilregnet oss av Gud ved troen på Jesus.

I denne nådes salige lys kan den troende tåle alt som møter en i denne verden, av lidelser, motgang, prøvelser og onde dager.

Utdrag fra «Velsignelsen
i Kristus Jesus»,