Du er fri!

«Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt og rett i dine øyne.» Jer 40:4

Det er Nebusaradan, høvdingen over livvakten, som sier dette til profeten Jeremia. Det ble så godt for meg når jeg fikk se forbildet på Kristus i dette. Helt uten vår medvirkning brøt han syndens lenker på Golgata kors. Han tok din og min straff, slått for våre misgjerningers skyld, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom.

Han kaller og sier: – kom til meg, kom alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Han tvinger ingen, men sier: om du vil, så kom. Akkurat som Jeremia fikk høre. Videre sier han: «Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde for intet» (Åp 21).

Tenk hvilket gledens budskap til den fangne Jeremia! Du er fri! Ja til hver fattig synder: Jesus har kjøpt deg fri! Du får komme på hans ord og løfte, av bare nåde. Men vi har den forferdelige muligheten å si nei, å gå dit vi selv ønsker og finner for godt.

Hvilken vei går du? Du kan velge din egen vei eller Guds vei. Du kan ikke ha både verden og Guds rike. Du må velge. Og Jesus han kommer snart, derfor sier han i dag som han gjorde til Judas: Det du gjør, gjør det snart!

Treng i Guds armer inn
og fatt din Jesu hjerte.
Det koste i ditt sinn
hva enn det vil for smerte.
Til kronen går man ei
i sorgløs ro og mak.
Treng inn, nå er det vei,
nu heter det i dag!

Som først ved moders barm
tilfreds seg barnet giver,
så i Guds nådes arm
først hjertet stille bliver.
Hvor er det godt hos Gud!
Kom, hjerte, snart og tag
mot nådens søte bud i dag,
i dag, i dag!
(Hans Adolph Brorson. Gml. sb 158).