Det minste frø

«Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene.» Mat 13:32

Guds menighet er som det aller minste frø. Fornuften tar anstøt og sier: «Hva kan det bli av denne enfoldige lære og denne lille flokk?»

– Var det enda konger og lærde og hellige som prekte; men nå er det bare fattige, ulærde og skrøpelige mennesker, og de vil regjere verden! Vi kan nok også selv bli urolige; men selv om det i hele verden finnes bare én Kristus, i hele Grekenland én Paulus og i en stor by bare én prest, så kan likevel det lille frøet vokse til en hel Guds menighet. Guds rike vokser og går frem på en helt annen måte enn verdens riker.

La ditt rike alle vegne
bredes ut på denne jord.
Gjør det lyst i våre egne
ved ditt klare livsens ord.
Den som Ordet lærer, giv
visdom og et hellig liv,
Ånd og nåde, munn og mæle,
til å redde mange sjele!
(Hans Adolph Brorson)

Av Martin Luther «Daglig Brød»,
Indremisjonsselskapets Forlag,
Oslo 1934