Frelsesglede

«Jeg vil prise deg fordi du svarte meg til frelse.» Sal 118:21

Dette er et vers fullt av glede, vi kan i sannhet istemme:

Du er en forunderlig Gud, du styrer oss med kjærlighet og gjør oss rike gjennom fattigdom. Du sender
oss ned i fordervelsens brønn når du skal rettferdiggjøre oss. Du gir oss seier ved å overvinne oss. Du gir oss liv ved å døde oss. Du trøster oss gjennom bedrøvelse. Du styrker oss ved lidelse. Gjennom fattigdom gjør du oss rike. Du kaller dine tjenere for herrer.

Du døde for oss for å rettferdiggjøre oss gjennom ditt blod. Du overvant synden, døden og djevelen
for å gi oss seier over alle våre fiender. Og du steg opp til himmelen for å berede oss et rom.

«Derfor er jeg viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom 8:38-39).

Oversatt fra andaktsboken
«Tesoros biblicos»
(Bibelske skatter),
Editorial El Sembrador, 2016