J. F. Løvgren

Våre lamper slokner (11)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, og syntes han var for gammeldags. Blant dem var pastor Bjørnås. Ling ble invitert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bekjennelse. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid …

Våre lamper slokner (11) Les mer »

Våre lamper slokner (10)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, og syntes han var for gammeldags. Blant dem var Pastor Bjørnås. Ling ble invitert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bekjennelse. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid …

Våre lamper slokner (10) Les mer »

Våre lamper slokner (9)

Flere i menigheten mislikte båt­bygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, deri­blant Pastor Bjørnås. Ling ble invi­tert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bestemmelse under møtene, som samlet mye folk. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å …

Våre lamper slokner (9) Les mer »

Våre lamper slokner (7)

Flere i menigheten mislikte båtbyggerLyngeids vitnesbyrd om atJesus sto utenfor og banket. PastorBjørnås inviterte Ling til å havekkelsesmøter. Ling var fornøyd,hele femten sjeler gav til kjenne atde ville bli frelst første kvelden.Men spørsmålet fra Lyngeid omhan trodde at de kom til sammeantall oppe i himmelen, uroet ham.I båtbyggeriet ble det mer å gjøre.Red. Lyngeid lot …

Våre lamper slokner (7) Les mer »

Våre lamper slokner (8)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter. Mange bestemte seg for å bli kristne. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Red. Lings virke …

Våre lamper slokner (8) Les mer »

Våre lamper slokner (6)

Mange kjente seg uroet etter at båtbygger Lyngeid hadde vitnet om Jesus som sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås var redd for å miste støtten fra grosserer Mobekk, men hadde store forventninger til vekkelsesmøtene med pastor Ling. Red. Nede i forsamlingen satt en del, mest unge, med oppreist hode. De fleste var som hypnotisert av …

Våre lamper slokner (6) Les mer »

Våre lamper slokner (5)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor hjertedørene og banket, hadde skapt uro hos mange i menigheten. Pastor Bjørnås var redd for å støte de unge – og grosserer Mobekk som var en økonomisk støtte. Nå hadde Bjørnås store forventninger til at pastor Ling skulle komme. Alle måtte aktiviseres i forberedelsene.Red. Anstein Mobekk var …

Våre lamper slokner (5) Les mer »

Våre lamper slokner (4)

Flere var blitt urolige etter at båtbygger Lyngeid vitnet om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket. Pastor Bjørnås syntes det var passende at Lyngeid var blitt sunget ned på menighetsfesten. Han var redd for å miste den økonomiske støtten fra grosserer Mobekk, som var blitt støtt, og bad Lyngeid å beholde sine teorier …

Våre lamper slokner (4) Les mer »

Våre lamper slokner (2)

Det skjedde på vitnemøtet ved avslutningen av festen i Guds rommelige kirke. Båtbyggeren Ansgar Lyngeid ble sunget ned da han vitnet om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket. Red. Båtbyggeren skyndte seg ut med det samme festen var slutt. Hans hustru og tolv års sønn fulgte ham hakk i hæl. Ute på gaten …

Våre lamper slokner (2) Les mer »