Gjenfødelsens under

«Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.»1Joh 5:1
Dette ordet svarer så tydelig som noe ord kan gjøre på hva det vil si å være et gjenfødt menneske. Gjenfødelse skjer når hjertet får tillit til Jesus. Den skaper et helt nytt sinn i oss, og den virker Åndens frukt i oss (Gal 5:22).

Begynner ditt hjerte å finne hvile i det som Ordet sier om Jesus, er det et bevis på at du er blitt født på ny. Ellers kunne ditt hjerte ikke finne hvile i evangeliet. Slik er Bibelens svar til deg som spør om hvordan et menneske får fred med Gud. Stol på det! Regn med det! Det er Guds vilje at du skal gjøre det! Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Det er som Martin Luther sier: «Det du tror på, det har du».

«Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn» (1Joh 5:11-13).

Fra boken «Livets brød», Gry forlag 1966