Vær derfor beredt, dere også!

Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.

Det gjelder til enhver tid å være rede til å ta imot Jesus!

Jesus har sagt at han kommer i en time vi ikke tenker. Det er et underlig utsagn på bakgrunn av alt det Jesus har sagt om tidens tegn og alt som forbereder hans gjenkomst.

Disse tegnene er ikke til å ta feil av. Hvordan kan det da ha seg at hans komme blir så overraskende for Guds folk?

Hovedgrunnen er at vi mennesker venner oss til alle ting. Guds folk venner seg seg til tingenes tilstand etter som de utvikler seg, og innser derfor ikke hva det er som går for seg.

Folk som bor i nærheten av en foss, hører ikke fosseduren. De som bor like ved en jernbanelinje, hører ikke toget. De venner seg til lyder og inntrykk slik at disse ikke lenger blir lagt merke til.

Slik kommer menneskene etter hvert til å sløves og bli likegyldige overfor det som skjer i verden. Ikke engang vi som tror på Jesus, unngår denne faren.

Derfor formaner Jesus oss om igjen, og om igjen til å våke og til å tyde tidens tegn!

Begynner vi først å legge merke til det som går for seg i vår tid og sammenlikner det med det som Guds ord sier om tiden like før Jesus kommer igjen – er det ikke vanskelig å se at det ikke kan vare lenge før denne tidshusholdning er slutt! Men skal vi se det, må vi gi akt på det etter Guds ord! Nettopp det ber Jesus oss om å gjøre!

Men framfor alt formaner Jesus oss til å være rede til å ta imot ham når som helst!

Den som har sin sak med Jesus i orden, er rede!

Fra Ved kilden,
Lunde Forlag, 2019