Alt i Jesus

«Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.» Sal 23:1

Ja, den som bare kunne få oppleve dette! sukker mange kjempende sjeler når de leser Salme 23. Den som ikke tar sitt forhold til Gud alvorlig, har aldri noe bry med disse ting. Hvor ordet her nettopp er et ord til deg som står fast! Å, hvor du passer sammen med Jesus! Ja, men hvorfor får jeg da ikke oppleve det som ordet sier her?

Fordi du regner med hva Herren skal gi deg og virke i deg i stedet for å regne med hva han er for deg og har gitt deg! Men det er to forskjellige ting! Å regne med hva Herren skal gi deg og virke i deg, det er egenrettferdighet. Å regne med Herren selv, det er tro!

Hemmeligheten ved en kristen er ikke at Jesus styrker oss – men han er vår styrke; ikke at han gjør oss rettferdige – men at han er vår rettferdighet, ikke at han fyller oss – men han er alt det vi trenger. Et menneskes fullkommenhet er å være avhengig av Jesus!

Den egentlige hindring for deg som ikke får fred i Jesus, er ikke din synd, ikke at du er så bundet, ikke at det er så smått med deg – det er jo for slike Jesus er kommet – men enten at du ennå har noen tro på deg selv, eller at du tror på det Gud skal virke i deg i stedet for å regne med det han har gitt deg i Jesus!