Opptak av møtet 17. januar

Her finner du opptak av møtet fra 17. januar. Taler er Lars Fossdal. Teksten er hentet fra 1Kor 10:1-11. Temaet er ørkenvandringen, Guds vei gjennom ørkenen, og Guds vei som fører til himmelen. Hva får Ordet gjøre med meg?

Min sång skall bli om Jesus Ty han bevarer mig
Och med sin nåd och tuktan Mig håller kvar hos sig
Min hjälp har jag allena I Herrens trofasthet,
Och honom vill jag tacka I tid og evighet.

Min sång skall bli om Jesus På vägen hem, tills jag
Står frälst och glad och salig För honom själv en dag
Och där bland alla frälsta Vid livets klara flod,
Min sång skall bli om Jesus, Som löst mig med sitt blod.