Ny sekretær i Lekmannsmisjonen

Landsstyret i Lekmannsmisjonen vedtok på styremøte i november, å tilsette Martin Fjære (43), fra Fossnes i Vestfold, som ny sekretær i misjonen.

Det er Konrad Fjell som har innehatt sekretærstillingen siden sommeren 2015. Han jobbet da som lærer ved Bibelskolen på Fossnes, men ble i 2016 tilsatt som rektor ved den nyopprettede Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik.

Skolen har ekspandert mye, og Konrad Fjell opplevde etter hvert at det var vanskelig å kombinere begge stillingene, selv om sekretærstillingen er en deltidsstilling. Over noe tid har han derfor ytret ønske om å kunne løses fra sekretærstillingen, da det ble for travelt.

Landsstyret vil uttrykke stor takk for arbeidet som Konrad Fjell har lagt ned som sekretær i misjonen, og ønsker han Guds rike velsignelse i det viktige arbeidet han har som rektor ved Kongshaugen kristne grunnskole.

Martin er født og oppvokst på gården Fjære i Larvik kommune i Vestfold, og var i yngre år elev på Bibelskolen på Fossnes. Han er utdannet elektriker, og har gjennom mange år kombinert arbeidet som elektriker med arbeidet som vaktmester og timelærer ved Bibelskolen på Fossnes. Han vil fortsette arbeidet som elektriker i tillegg til arbeidet i misjonen.

Han har også gjennom mange år reist en del som forkynner i misjonen, og er godt kjent med misjonsfolket i Lekmannsmisjonen. Martin er gift med Liv Jorunn, og sammen har de seks sønner.

Landsstyret vil uttrykke stor takk for at Martin har sagt seg villig til å gå inn i dette viktige kallet i misjonen. Vi vil få ønske Martin Guds rike velsignelse i den tjenesten han nå går inn i, og minne misjonsfolket om at de husker på Martin, Liv Jorunn og familien innfor nådens trone.

NLL-Info