Indremisjon

Opptak fra møtene 2. august og 20. september

Her kan du finne talen fra 2. august ved Olav Bergene Holm senior. Her kan du finne talen fra 20. september ved Fredrik Thorbjørnsen. Temaet er «Jesus vil ha ditt hjerte» med utgangspunkt i Lukas 10:38-42. Sang av Tobias Fjell.

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak)

Bibelskolen på Fossnes markerte starten på skoleåret med åpningshelg 15. – 16. august, opptak fra åpningshelgen lenger ned i innlegget. På åpningsmøtet om lørdagen fikk vi en åpning av timelærer Lars Fredrik Ellingsen, hvor han tok utgangspunkt i Johannes 16,9. «Om synd, fordi de ikke tror på meg.» Gud gjorde frelsen uavhengig av ditt og …

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak) Les mer »

Referat fra sommersamlingen i Mosvik

Det ble en gild samling på Innherred Kristne Skole helga 31. juli – 2. august , med ca. 100 påmeldte til sammen, selv om ikke riktig alle var med på alle møtene.

Referat fra sommersamlingen på Fossnes 9.-12. juli 2020

Dette året fikk vi også mulighet til å samles på sommersamling på Fossnes. På grunn av restriksjonene og forventet redusert fremmøte, besluttet Landsstyret at årsmøtet utgikk i år. I tillegg ble sommersamlingen forkortet med en dag. Det var også blitt oppfordret til at alle som bodde i nærområde av Fossnes både spiste mat og sov …

Referat fra sommersamlingen på Fossnes 9.-12. juli 2020 Les mer »

Den diakonale kassen

Arbeidet i den diakonale kassen retter seg inn mot dem iblant oss som har kommet i en nødsituasjon, og som trenger økonomisk støtte som de offentlige ordninger ikke dekker. Det kan for eksempel dreie seg om støtte til å kunne reise på leir eller møter, støtte ved sykdom eller ved at forsørgeren i familien plutselig …

Den diakonale kassen Les mer »