Søk
Close this search box.
Søk

Referat fra Bibelkursuka, Fossnes 16.-21. november 2021

Vi var samlet fra Norge, Sverige, Danmark og Jæren.

Lærere var: Per Bergene Holm, Martin Fjære, Lars Fredrik Ellingsen, Gunnar Nilsson og Finn Widar Knutzen.

Per underviste i profeten Esekiels budskap, og dro paralleller til situasjonen i vår tid. Når Gud kommer til Esekiel, så kommer han fra nord, fra dommens himmelretning. Gud kaller Esekiel til å forkynne Guds Ord til sine medmennesker. Han forbereder Esekiel på mye og hard motgang: Esekiel skal tale til folk med samme språk og tankegang. Selv om han ikke kommer til å se tegn på omvendelse, så skal han forkynne Guds Ord til vekkelse, til omvendelse og om dom. Esekiel profeterer om at Israel igjen skal samles, bli en nasjon og at det til slutt skal kristnes. Esek 40-48 beskriver et fullkomment tempel, hvor alle tegnene tilknyttet tabernaklet og templet i Jerusalem, er oppfylt.

Martin tok fram profeten Habakkuks klage og nødskrik til Gud. Når Habakkuk klager til Gud om kaldeernes ugudelighet og verdslighet, så svarer Gud at selv ugudelige folk kan være hans redskap til omvendelse og frelse. Habakkuk ber Gud om å forbarme seg midt i vreden.

Lars Fredrik hadde 4 bibeltimer med temaet «Hvorfor jeg er en kristen». Han brukte boka til Ole Hallesby, med samme tittel, for å beskrive et kristens liv med andre mennesker og med Gud. Et av skriftstedene han nevnte flere ganger var Rom 3, hvor det står om «lovens bruk» og hvordan loven skal prege våre liv som kristne.

Gunnar talte bl.a. om menneskenes ugudelighet, arvesynden, navnekristne og villfarelse blant sekulariserte kristne. For å bevare forsamlingene våre og samfunnet vårt, må vi leve som lys og salt i verden! Selv enkle setninger fikk dyp mening:

«Vi har gjort synd lovlig, og da finnes ikke synden lenger.»,

«De har vært så opptatt med å gjøre Guds vilje at de ikke hører Guds røst.»

og

«Når alt som står i Bibelen er til vår frelse, kan vi ikke ta vekk noe.»

Finn Widar tok fram profeten Sefanja og hans budskap om dom og omvendelse. Gud skal rense folket, men rett etter ordene om Herrens utryddelse av ugudelige, så lyder det:

«Vær stille for Herren, Israels Gud!»

I Matt 13, 37-43 står forklaringen til liknelsen om ugresset i åkeren:

«Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.» (v.41)

og

«Den som har øre, han høre!» (v.43b)

Skrevet av Carl Richard Ellingsen