Forkynnerseminar 9. samling

Her finner du opptak av timene under forkynnerseminaret, 28. – 30. oktober.

Lenke til album på Vimeo finne du ved å trykke her.

Lydopptak finner du ved å trykke her.

Under finner du en oversiktelig tabell:

Tema:Taler:Video-link:
Lærestridigheter etter Luther - Konkordieformelen (Del 1/2)Per Bergene HolmLink
Lærestridigheter etter Luther - Konkordieformelen (Del 2/2)Per Bergene HolmLink
Ortodoksien - historie og sentrale personerPer Bergene HolmLink
Ortodoksien - sentrale dogmatiske lærepunktPer Bergene HolmLink
Pietismen - historie, sentrale personer og lærespørsmålPer Bergene HolmLink
Pietismen - retningerPer Bergene HolmLink
Pietismen - retninger (forts.), Pietismen i SverigePer Bergene HolmLink
Opplysningstidens teologiPer Bergene HolmLink
Den reformerte kristenhet etter reformasjonenPer Bergene HolmLink
Hans Nielsen Hauges liv og virkePer Bergene HolmLink
Hans Nielsen Hauges lære - haugianismenPer Bergene HolmLink
Vekkelsesbevegelser i Norge tidlig på 1800-talletPer Bergene HolmLink
Rosenius og rosenianismen i Sverige og NorgePer Bergene HolmLink
Læstadius og læstadianismen på NordkalottenPer Bergene HolmLink
Vekkelsesbevegelser på slutten av 1800-tallet (Del 1/2)Per Bergene HolmLink
Vekkelsesbevegelser på slutten av 1800-tallet (Del 2/2)Per Bergene HolmLink