Søk
Close this search box.
Søk

Årsplan for barnefamilier

Det har blitt utarbeidet en årsplan med bibelvers og sanger, og den kan du nå finne under «Ressurser» eller ved å trykke her. Denne årsplanen er rettet mot barnefamilier, der formålet er å lære barna sentrale bibelvers og gode sanger om Jesus. I løpet av et år er det også tenkt at man kan gå gjennom de 10 bud og de ulike bønnene i Fader vår.

Det er viktig at barna gjennom samtale og forklaring fra foreldrene også får vite litt om hva de 10 budene og hva bønnene i Fader vår egentlig forteller, hva de betyr, og hvordan de er rettet mot oss i vår hverdag. Her kan det være godt og nyttig for foreldre å finne frem «Martin Luthers lille katekisme» og se på forklaringene der når man skal forklare og samtale om dette med barna.

Bruk av en slik årsplan kan gjøre det lettere for foreldre å lære barna flere ulike sanger og bibelvers i løpet av et år. Man får litt oversikt og struktur på hva barna lærer, og det blir ikke bare tilfeldig eller ensformig hvilke sanger man synger med barna til andaktene i løpet av dagen.  Tidsintervallene i planen er på 2 uker, men dette kan tilpasses etter hvor fort barna lærer, og hvor fort man ønsker å bytte til neste sang/bibelvers.

Den tomme malen kan brukes til å lage sin egen årsplan, der man selv velger hvilke sanger og bibelvers man ønsker å lese og lære i løpet av et år. Her kan f.eks. familier med større barn og ungdommer bytte ut barnesangene med andre gode sanger med enda mer innhold, som kan være verdifulle å lese og lære utenat.

Et tips er å legge en andaktsstund til hvert måltid hjemme. Måltider er ofte et samlingspunkt for familien, og det er noe vi har regelmessig flere ganger om dagen. Lengden på andaktsstunden kan variere, men det kan være til stor hjelp å gjøre det til en vane å lese et stykke og å be sammen. I tillegg kan man f.eks. synge en sang og si et bibelvers sammen til hvert måltid. Når man har litt ekstra tid, – noe man ikke får, men må ta – , så kan det være fint å snakke med barna om: «Hva handler egentlig denne sangen om?», «Hva sier egentlig dette bibelverset?», «Hva betyr dette budet? På hvilken måte gjelder det oss i vår hverdag?» og «Hva ber vi om i denne bønnen i Fader vår?»

Det er så viktig å utnytte muligheten til å lære barna om Jesus når de er små, både gjennom Bibel, sangbok og katekisme. Det er når de er små at vi har mest og best mulighet til å lære dem om Jesus. Foreldre som er hjemme med barn på dagtid, har også ekstra mye tid til disposisjon. Da er det spesielt viktig å være bevisst på å bruke tiden godt, slik at man rekker å benytte seg av denne dyrebare tiden til å lære barna mye om Jesus.

Jesus sier:

La de små barna komme til meg …

Man kan lese det som en «tillatelse», at Jesus sier «Ja, de får lov til å komme til meg, det er greit». Og det stemmer jo. Men her ligger det også en oppfordring til alle foreldre, for barna kan ikke komme til Jesus hvis ikke vi lar dem få komme til ham! Så det ligger også en oppfordring og en formaning i dette, at vi må la barna få mulighet til å komme til Jesus! Vi må legge til rette for det! For han vil så gjerne at barna våre også skal få høre ham til!

Skrevet av Reidun Irene Fossdal