Indremisjon

Opptak av møtet fra 8. november

Her kan du finne opptaket av møtet fra 8. november. Taler er Asbjørn Fossli. Teksten er hentet fra Romerne 1:16-17 og temaet er «Evangeliet er Guds kraft til frelse». Sang av mannskvartetten.

Opptak fra møtet 11. oktober

Opptak fra møtet 11. oktober finner du her. Taler er Per Bergene Holm. Teksten er hentet fra Markus 10:17-31, og temaet er «Om jeg eide alt, men ikke Jesus».

Opptak fra møtene 2. august og 20. september

Her kan du finne talen fra 2. august ved Olav Bergene Holm senior. Her kan du finne talen fra 20. september ved Fredrik Thorbjørnsen. Temaet er «Jesus vil ha ditt hjerte» med utgangspunkt i Lukas 10:38-42. Sang av Tobias Fjell.

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak)

Bibelskolen på Fossnes markerte starten på skoleåret med åpningshelg 15. – 16. august, opptak fra åpningshelgen lenger ned i innlegget. På åpningsmøtet om lørdagen fikk vi en åpning av timelærer Lars Fredrik Ellingsen, hvor han tok utgangspunkt i Johannes 16,9. «Om synd, fordi de ikke tror på meg.» Gud gjorde frelsen uavhengig av ditt og …

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak) Les mer »

Referat fra sommersamlingen i Mosvik

Det ble en gild samling på Innherred Kristne Skole helga 31. juli – 2. august , med ca. 100 påmeldte til sammen, selv om ikke riktig alle var med på alle møtene.