Indremisjon

Kjenner du til bladet Lov&Evangelium og barnebladet Nøkkelen?

«Nøkkelen» er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser. Bladet «Lov og Evangelium» ønsker å dele Guds ord med våre lesere, og hensikten er først og fremst oppbyggelse.

Opptak av møtet 21. februar

Her finner du opptak fra møtet 21. februar. Taler er Curt Westman. Han talte over emnet «Adam, hvor er du?», ut fra teksten fra 1. Mosebok 3:6-13.

Opptak av møtet 14. februar

Her finner du opptak fra møtet 14. februar. Taler er Paul André Bergene Holm. Teksten er hentet fra Johannes 12, 20-33.    

Opptak av møtet 7. februar

Her finner du opptak fra møtet 7. februar. Taler er Dag Rune Lid. Tema er «Ver ikkje redd!» og teksten er fra 2Kong 6:8-17.

Opptak av møtet 24. januar

Her finner du opptak av møtet 24. januar. Taler er Reidar Heian. Tema er «Hvilken rikdom vi har i navnet Jesus!», og teksten er hentet fra Jesaja 9,6. Boka Reidar refererer til, «Modig som et lam» med Samuel Lam, kan blant annet leses på nasjonalbibliotekets nettside her. 

Opptak av møtet 17. januar

Her finner du opptak av møtet fra 17. januar. Taler er Lars Fossdal. Teksten er hentet fra 1Kor 10:1-11. Temaet er ørkenvandringen, Guds vei gjennom ørkenen, og Guds vei som fører til himmelen. Hva får Ordet gjøre med meg?

Opptak av møtet 10. januar

Her finner du opptak fra møtet 10. januar. Taler er Martin Fjære. Tema er «En røst som roper i ørkenen» og teksten er hentet fra Matteus 3:13-4:1.