Indremisjon

Den diakonale kassen

Arbeidet i den diakonale kassen retter seg inn mot dem iblant oss som har kommet i en nødsituasjon, og som trenger økonomisk støtte som de offentlige ordninger ikke dekker. Det kan for eksempel dreie seg om støtte til å kunne reise på leir eller møter, støtte ved sykdom eller ved at forsørgeren i familien plutselig …

Den diakonale kassen Les mer »

Konfirmasjonsundervisning på Fossnes

Kjære kommende konfirmanter 2021 og 2022! Som tidligere år innbyr Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) kommende konfirmanter til å følge konfirmasjonsundervisning i regi av Bibelskolen på Fossnes. Undervisningen er åpen for alle som går i 8. og 9. klasse til høsten. Alle som ønsker å gjøre seg bruk av undervisningen er velkommen, uavhengig av menighetstilknytning.

Opptak fra sommersamlingen på Fossnes

Her finner du linker til alle video-opptak fra sommersamlingen på Fossnes. Talere på opptakene er Lars Fredrik Ellingsen, Per Bergene Holm, John Peder Samdal og Lars Fossdal.

Forkynnersamling 11. – 13. juni 2020

Temaet er dogmatikk og kirkehistorie fra oldkirken og fram til reformasjonen, og stikkord er blant annet Augustana, Philip Melanchthon, kristologiske stridigheter, Calvin og Zwingli, Martin Luther, og lutherske bekjennelsesskrifter.

Pinsemøter fra Steinsdalen bedehus – linker

Opptak av pinsemøter fra Steinsdalen bedehus finner du i artikkelen. Siste møte-opptak fra Steinsdalen er fra  2. pinsedag kl 11, og du finner den her. Taler er Martin Fjære og temaet er «Det er til gagn for dere at jeg går bort». Del 3/3. 

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai finner du her. Taler er Lars Fossdal. Bibelteksten er hentet fra 2. Peters brev 3:7, 10-15a med temaet «Hvordan bruker du din tid?».