Bibelskolen på Fossnes

Hva ønsker Bibelskolen på Fossnes å stå for?

Av rektor Per Bergene Holm Dette er ikke ment å være en fullstendig redegjørelse for hva bibelskolen står for i alle spørsmål. Her vil vi bare nevne noen saker som det har blitt stilt spørsmål ved, og klargjøre hva som er skolens linje i disse ting. Vi kan heller ikke gi en fyllestgjørende utgreiing om …

Hva ønsker Bibelskolen på Fossnes å stå for? Les mer »